Podstawowe fakty

Jak powstaje prosta spółka akcyjna

Projekt figurujący obecnie na stronie internetowej Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mający na celu wprowadzić do obrotu prawnego prostą spółkę akcyjną jest drugim podejściem do PSA. Jego poprzednik spotkał się z szeroką krytyką i nie został…

Czytaj