Sprawozdanie finansowe stanowi kluczowy dokument dla każdej Prostej Spółki Akcyjnej. Obejmuje informacje o finansach firmy, jej działalności oraz wynikach osiągniętych w określonym okresie. Proces składania sprawozdania wymaga staranności, zgodności z przepisami prawnymi oraz precyzji w prezentacji danych. Jak złożyć sprawozdanie finansowe P.S.A., by uniknąć sankcji? W niniejszym artykule omówimy kroki niezbędne do skutecznego złożenia sprawozdania przez Prostą Spółkę Akcyjną, wraz z uwzględnieniem istotnych aspektów prawnych i praktycznych.

 

Elektroniczne sprawozdanie finansowe

Od 1 października 2018 roku sprawozdanie finansowe można sporządzać wyłącznie w formie elektronicznej. Zgodnie z precyzyjnie określoną strukturą logiczną i formatem pliku, udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów. Wprowadzenie e-sprawozdania finansowego stanowi istotny krok w procesie modernizacji i usprawnienia obiegu dokumentacji finansowej wśród przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych.

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe P.S.A.: podpisy

Do skutecznego podpisania elektronicznego sprawozdania finansowego konieczny jest podpis kierownika jednostki oraz osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Na przykład głównego księgowego. W przypadku jednostek kierowanych przez organ wieloosobowy, sprawozdanie może być podpisane przez co najmniej jedną osobę należącą do tego organu. Wcześniej jednak pozostałe osoby z tego organu muszą złożyć oświadczenia potwierdzające zgodność sprawozdania z wymaganiami ustawowymi lub odmówić ich złożenia. To wiąże się z uzasadnieniem pisemnym. Zarówno odmowa podpisu, jak i odmowa złożenia oświadczenia wymaga pisemnego uzasadnienia. Oświadczenia te, jak i same sprawozdanie, należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Istnieje także możliwość sporządzenia oświadczeń w formie papierowej, jednak w takim przypadku osoba podpisująca musi zapewnić elektroniczne kopie dokumentów. Dodatkowo, na opinii i raportach biegłego rewidenta muszą być podpisy kwalifikowane. Zaś w przypadku przekazywania skanów dokumentów nt. zatwierdzenia sprawozdania, konieczne jest także przesłanie uchwał lub postanowień oraz dokumentów o podziale zysku lub pokrycia straty.

 

Jak złożyć sprawozdanie finansowe P.S.A.: przesłanie sprawozdania

Przesłanie elektronicznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego jest możliwe za pośrednictwem systemu e-KRS przez kilka uprawnionych podmiotów. Po pierwsze, może to zrobić kierownik jednostki. W przypadku jednostek, którymi zarządza wieloosobowy zarząd, przesłanie sprawozdania może dokonać przynajmniej jedna osoba fizyczna, która jest członkiem zarządu i której PESEL jest ujawniony w KRS.

Ponadto możliwe jest także przesłanie sprawozdania przez zawodowych pełnomocników, takich jak adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny. Ich dane udostępnia sądom i Ministerstwu Sprawiedliwości Naczelna Rada Adwokacja i Krajowa Rada Radców Prawnych.

Wreszcie, elektroniczne sprawozdanie może przesłać prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub likwidator.

O dokładnych terminach składania sprawozdań finansowych przez P.S.A. przeczytasz TUTAJ.

 

Podsumowanie

Składanie sprawozdania finansowego Prostej Spółki Akcyjnej jest istotnym procesem, który wymaga uwagi i odpowiedzialności ze strony zarządu oraz osób odpowiedzialnych za księgowość. Dążenie do transparentności i rzetelności w prowadzeniu sprawozdań finansowych przyczynia się do budowania zaufania wśród interesariuszy. Sprzyja także stabilnemu rozwojowi przedsiębiorstwa w długim terminie. Proces składania sprawozdania finansowego wymaga staranności i dokładności, aby uniknąć ewentualnych błędów lub niejasności. Te mogą bowiem prowadzić do niepożądanych konsekwencji prawnych.

Sandra Kurpisz-Śliwa

Prawnik oraz Redaktorka Naczelnego w prosta-spolka.pl. Pełni równocześnie rolę Członka Zarządu w Biurze Rachunkowym TAXO. Skupia się na kompleksowej koordynacji firmy, finansach, obsłudze klienta i zarządzaniu Biurem. Dzięki ukończonym studiom pedagogiki, zarządzania i prawa skutecznie zarządza zespołem i dba o zgodność działania całego ekosystemu z przepisami. Kontynuuje doskonalenie zawodowe studiując psychologię w biznesie, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość usług w grupie TAXO.

Więcej informacji o Sandrze

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!