W środowisku przedsiębiorców już dawno czekano na taką konstrukcję, jak Prosta Spółka Akcyjna.  Wiele startup’ów nigdy nie powstało, ponieważ polski system prawny nie potrafił zaoferować im tego, co już w marcu 2020 r. da im założenie Prostej Spółki Akcyjnej. Dla wielu podmiotów korzystne może okazać się przekształcenie z dotychczas prowadzonej formy działalności gospodarczej. Dlaczego warto przekształcić się w Prostą Spółkę Akcyjną?

Wiele ułatwień, w tym niski, minimalny kapitał akcyjny

Przede wszystkim Prosta Spółka Akcyjna ma się stać remedium na problemy przedsiębiorców, związane z pozyskiwaniem kapitału oraz długotrwałymi i skomplikowanymi procesami likwidacji firmy. Dzięki niej przedsiębiorcy mają zyskać formę, która umożliwi im stabilny i zrównoważony rozwój. Na czym polegają korzyści, wynikające z założenia Prostej Spółki Akcyjnej? Przede wszystkim obniżona zostanie wysokość minimalnego kapitału akcyjnego do 1 złotego. Dla przypomnienia warto wskazać, że założenie chociażby tradycyjnej spółki akcyjnej wymaga już kwoty minimalnej na poziomie 100.000 złotych.

Elastyczna struktura majątkowa i uproszczenie formalności

Dodatkowo konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej umożliwi swobodne kształtowanie struktury majątkowej tego podmiotu. W tym zakresie Prosta Spółka Akcyjna oferuje zarówno możliwość emitowania akcji bez wartości nominalnej, jak i wniesienie w ramach wkładu nie tylko wartości pieniężnych, ale również pracy, usług, know-how. Przy czym nie ma potrzeby sporządzania jakichkolwiek wycen, dokumentujących wartość tych składników. No i oczywiście prosty, intuicyjny i w dużej mierze zdalny będzie sposób zarówno rejestracji, jak i rozwiązania i likwidacji Prostej Spółki Akcyjnej. To z kolei zabezpiecza interesy wszystkich podmiotów, uczestniczących w tym przedsięwzięciu. To również zachęci potencjalnych inwestorów, którzy będą wiedzieli, że z Prostej Spółki Akcyjnej można się łatwo „wyplątać”.

Swobodne kształtowanie organów i nieograniczony dostęp do środków

Przekształcenie w Prostą Spółkę Akcyjną umożliwi zniesienie pewnych ograniczeń, z którymi do tej pory borykano się w obrębie takich podmiotów, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz tradycyjna spółka akcyjna. Prosta Spółka Akcyjna oferuje znacznie większą swobodę i elastyczność. Umożliwiony będzie nawet swobodny dostęp do środków zgromadzonych w obrębie kapitału zakładowego tego podmiotu. Prosta Spółka Akcyjna będzie zatem stanowiła dobrą bazę do wszelkich, planowanych inwestycji. A to wszystko przy elastycznej strukturze osobowej tego podmiotu. W Prostej Spółce Akcyjnej. będzie można zdecydować o poziomie złożoności chociażby organów kierowniczych. Rada Dyrektorów? Rada Nadzorcza? Zarząd? Możliwości jest wiele.

Prosta Spółka Akcyjna – ułatwiamy przekształcenie

Współpracujemy ze specjalistami z Kancelarii Adwokackiej Mateusz Kara oraz Biurem Rachunkowym TAXO. To ludzie otwarci nie tylko na wszelkie nowości, oferowane przez polski system prawny, ale również na nowe technologie i wszelkie innowacje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, na temat planowanych zmian, zapraszamy do kontaktu.