Dzisiejszy wpis sanowi kontynuację serii o ZUS. Celem jej jest omówienie istotnych zagadnień dotyczących tematyki ubezpieczeń społecznych osób związanych z Prostą Spółką Akcyjną. W przednich wpisach poruszaliśmy tematykę dotyczącą ZUS akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej, ZUS prokurentów spółki oraz ZUS członków jej zarządu. Kolejnym istotnym zagadnieniem, dotykającym właściwie każdej osoby związanej z Prostą Spółką Akcyjną jest zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego ZUS.

Zbieg tytułów do ZUS – czym jest?

Najprościej mówiąc to sytuacja, w której możemy podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS z kilku tytułów. Przykładowo, możemy być zatrudnieni na umowę o pracę oraz dodatkowo prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Taka sytuacja jest bardzo powszechna. Zbieg tytułów do ubezpieczenia w ZUS jest sytuacją pożądaną przez przedsiębiorców gdyż:

jeśli pracodawca, z którym łączy nas umowa o pracę, odprowadza ZUS, możemy nie odprowadzać ZUS od naszej działalności gospodarczej. A to co stanowi realną ulgę!

Zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego w Prostej Spółce Akcyjnej – kogo dotyczy?

Warto pamiętać, że w pewnych przypadkach fakt posiadania kilku tytułów do ubezpieczenia społecznego nie spowoduje powstania zbiegu tytułów. Ubezpieczony będzie objęty wówczas składkami na ZUS z kilku tytułów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku członków rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej. Niezależnie od tego czy członek rady nadzorczej posiada inny tytuł do ubezpieczenia, będzie on objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

Rozpatrując kwestię tego, które osoby związane z Prostą Spółką Akcyjną mogą skorzystać ze zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, musimy pamiętać o tym, że zbieg tytułów dotyczy tylko osób, które miałyby obowiązek ubezpieczenia społecznego, gdyby nie istniał ten zbieg. Czyli w praktyce, gdyby nie miały wcześniejszego tytułu do ubezpieczenia społecznego.

ZUS – warto czy nie warto?

Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej, dyrektorzy oraz zarząd nie mają obowiązku ubezpieczenia społecznego w ZUS. Mimo to w wielu sytuacjach warto zadbać o swój status w ZUS i posiadać ubezpieczenie z innego tytułu, niż wykonywana funkcja w spółce. Posiadanie ubezpieczenia w ZUS daje perspektywę emerytury, a także uzyskania renty w sytuacji powstania niezdolności do pracy. Oczywiście, jeśli mamy wybór czy podlegać ubezpieczeniom społecznym czy nie, możemy samodzielnie podjąć decyzję, czy warto. W tym miejscu pragniemy tylko zwrócić uwagę na fakt, że w życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne. Nie możemy ich wprost wpisać w ryzyko naszej działalności gospodarczej i ich oszacować. Warto więc pomyśleć o (chociaż minimalnym) ubezpieczeniu w ZUS i związanej z nim ochronie na wypadek niespodziewanej niezdolności do pracy. 

Zbieg tytułów do ZUS w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej – co zapamiętać?

Chociaż przepisy prawa wiążą pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w Prostej Spółce Akcyjnej z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, członek rady nadzorczej mający inny tytuł do ubezpieczenia społecznego nie może skorzystać z tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego w ZUS i dzięki temu opłacać składki tylko z tytułu zatrudnienia, a nie z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej. Członek rady nadzorczej będzie zobowiązany do opłacania składek na ZUS ze wszystkich tytułów. Tzn. np. ze stosunku pracy, czy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej + z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Na sam koniec trzeba by jasno podkreślić, że „uciekanie od ZUS” za wszelką cenę niekonieczne jest dobrym pomysłem.