Dzisiejszy wpis sanowi kontynuację serii o ZUS. Celem jej jest omówienie istotnych zagadnień dotyczących tematyki ubezpieczeń społecznych osób związanych z Prostą Spółką Akcyjną. W przednich wpisach poruszaliśmy tematykę dotyczącą ZUS akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej, ZUS prokurentów spółki oraz ZUS członków jej zarządu. Kolejnym istotnym zagadnieniem, dotykającym właściwie każdej osoby związanej z Prostą Spółką Akcyjną jest zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego ZUS.

Zbieg tytułów do ZUS – czym jest?

Najprościej mówiąc to sytuacja, w której możemy podlegać obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS z kilku tytułów. Przykładowo, możemy być zatrudnieni na umowę o pracę oraz dodatkowo prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą. Taka sytuacja jest bardzo powszechna. Zbieg tytułów do ubezpieczenia w ZUS jest sytuacją pożądaną przez przedsiębiorców gdyż:

jeśli pracodawca, z którym łączy nas umowa o pracę, odprowadza ZUS, możemy nie odprowadzać ZUS od naszej działalności gospodarczej. A to co stanowi realną ulgę!

Zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego w Prostej Spółce Akcyjnej – kogo dotyczy?

Warto pamiętać, że w pewnych przypadkach fakt posiadania kilku tytułów do ubezpieczenia społecznego nie spowoduje powstania zbiegu tytułów. Ubezpieczony będzie objęty wówczas składkami na ZUS z kilku tytułów. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku członków rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej. Niezależnie od tego czy członek rady nadzorczej posiada inny tytuł do ubezpieczenia, będzie on objęty ubezpieczeniem społecznym z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. 

Rozpatrując kwestię tego, które osoby związane z Prostą Spółką Akcyjną mogą skorzystać ze zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, musimy pamiętać o tym, że zbieg tytułów dotyczy tylko osób, które miałyby obowiązek ubezpieczenia społecznego, gdyby nie istniał ten zbieg. Czyli w praktyce, gdyby nie miały wcześniejszego tytułu do ubezpieczenia społecznego.

ZUS – warto czy nie warto?

Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej, dyrektorzy oraz zarząd nie mają obowiązku ubezpieczenia społecznego w ZUS. Mimo to w wielu sytuacjach warto zadbać o swój status w ZUS i posiadać ubezpieczenie z innego tytułu, niż wykonywana funkcja w spółce. Posiadanie ubezpieczenia w ZUS daje perspektywę emerytury, a także uzyskania renty w sytuacji powstania niezdolności do pracy. Oczywiście, jeśli mamy wybór czy podlegać ubezpieczeniom społecznym czy nie, możemy samodzielnie podjąć decyzję, czy warto. W tym miejscu pragniemy tylko zwrócić uwagę na fakt, że w życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne. Nie możemy ich wprost wpisać w ryzyko naszej działalności gospodarczej i ich oszacować. Warto więc pomyśleć o (chociaż minimalnym) ubezpieczeniu w ZUS i związanej z nim ochronie na wypadek niespodziewanej niezdolności do pracy. 

Zbieg tytułów do ZUS w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej – co zapamiętać?

Chociaż przepisy prawa wiążą pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w Prostej Spółce Akcyjnej z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, członek rady nadzorczej mający inny tytuł do ubezpieczenia społecznego nie może skorzystać z tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego w ZUS i dzięki temu opłacać składki tylko z tytułu zatrudnienia, a nie z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej. Członek rady nadzorczej będzie zobowiązany do opłacania składek na ZUS ze wszystkich tytułów. Tzn. np. ze stosunku pracy, czy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej + z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Na sam koniec trzeba by jasno podkreślić, że „uciekanie od ZUS” za wszelką cenę niekonieczne jest dobrym pomysłem.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!