Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury kolejnego wpisu dotyczącego umowy przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej. Temat umowy przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej może mieć istotne znaczenie praktyczne, dlatego postanowiliśmy omówić ten temat bardzo dokładnie. Niniejszy wpis skupia się na przedstawieniu kwestii zawarcia umowy przyrzeczonej tj. umowy Prostej Spółki Akcyjnej w kontekście terminu, jaki Strony umowy przedwstępnej wyznaczyły na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jak zatem wygląda kwestia termin zawarcia umowy przyrzeczonej?

Czy trzeba określać termin zawarcia umowy przyrzeczonej?

Co do zasady strony umowy przedwstępnej powinny oznaczyć w treści umowy przedwstępnej termin zawarcia umowy przyrzeczonej. Oznaczenie tego terminu jest najprostszym rozwiązaniem. Jak wiemy, rozwiązania najprostsze są najczęściej rozwiązaniami najlepszymi, które warto stosować z uwagi na wygodę wszystkich uczestników obrotu prawnego. Oczywiście, z wielu różnych przyczyn może dojść do sytuacji, w której umowa przedwstępna nie wyznacza Stronom umowy jakiegoś konkretnego terminu na zawarcie umowy przyrzeczonej. Czy taka sytuacja oznacza, że umowa przedwstępna będzie niewykonalna, gdyż Strony nie wiedzą do kiedy mogą zawrzeć umowę przyrzeczoną?

Na szczęście nie! Gdy Strony umowy przedwstępnej nie określiły w umowie daty, do której zobowiązują się zawrzeć umowę przyrzeczoną, zadziała przepis art. 389 §2 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten określa rozwiązania w sytuacji, gdy nieoznaczono terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w treści umowy przedwstępnej. Jak widać, ustawodawca tworząc przepisy Kodeksu Cywilnego przewidział taką sytuację i wprowadził odpowiednie regulacje prawne pozwalające na rozwiązanie tej sytuacji. W art. 389 §2 Kodeksu Cywilnego czytamy, że jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Co, jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin? Wówczas strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.

Termin na zawarcie umowy przyrzeczonej – o czym warto pamiętać

To ostatnie stwierdzenie jest niezmiernie istotne w kontekście umowy przedwstępnej, w której

a) nie wyznaczono terminu dla zawarcia umowy przyrzeczonej

b) obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Warto pamiętać o tym, że strony mają rok od zawarcia umowy na wyznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej. W przeciwnym razie (w braku wyznaczenia terminu) strony utracą prawo do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Podsumowanie

Podsumowując dzisiejszy wpis, warto zwrócić uwagę na to, czy w treści umowy przedwstępnej Prostej Spółki Akcyjnej został wyznaczony termin na zawarcie umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin został wyznaczony, to wiemy do kiedy strony umowy przedwstępnej mają zawrzeć umowę przyrzeczoną i sytuacja jest prosta. Jeżeli termin na zawarcie umowy przyrzeczonej nie został wyznaczony, to należy pamiętać o rocznym terminie na jego wyznaczenie. Termin ten przysługuje uprawnionemu z tytułu umowy przedwstępnej. A co, gdy do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie? O tym doczytacie w innym naszym wpisie.