Kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi osób prowadzących działalność gospodarczą zawsze budziły duże emocje. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców zależy od średnich zarobków w gospodarce publikowanych przez GUS. Ciężar opłacania składek jest w wielu sytuacjach nie do udźwignięcia dla przedsiębiorców. Zwłaszcza tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem. Dzisiejszy wpis stanowi wstęp do serii publikacji dotyczących składek na ZUS w kontekście Prostej Spółki Akcyjnej. Prosta Spółka Akcyjna a ZUS – przyjrzyjmy się jej wspólnikom.

Czy akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej płacą składki na ubezpieczenie społeczne?

Wiele osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej zastanawia się nad wyborem odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej. Najlepiej formy pozwalającej na ograniczenie odpowiedzialności za prowadzony biznes. Równocześnie formy, która optymalne kosztowo umożliwi zorganizowanie całego przedsięwzięcia. Składka na ubezpieczenie społeczne jest bardzo istotnym elementem analizy kosztów każdego nowego biznesu. Dotychczas drogą ucieczki dla przedsiębiorców, chcących ominąć obowiązek opłacania składek na ZUS, była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tego rodzaju spółki wspólnicy nie byli zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Warunek – jeśli spółka miała więcej niż jednego wspólnika. Trochę inaczej kształtowała się sytuacja prawna jednoosobowej spółki z o. o. Jedyny jej wspólnik jest zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Tak samo jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Odpowiedź na postawione wyżej pytanie odnośnie obowiązków akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej w zakresie opłacania składek na ZUS jest prosta. Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej nie są zobowiązani do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Jednoosobowa Prosta Spółka Akcyjna a składki na ubezpieczenie społeczne jedynego akcjonariusza spółki

Zasadniczym przepisem prawnym jest art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nim wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowany tak, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W związku z tym w pełni zasadne i logiczne wydaje się pytanie, jak wygląda sytuacja jedynego akcjonariusza Prostej Spółki Akcyjnej. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jedyny akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej nie został wymieniony w ustawie jako podmiot zrównany w obowiązkach z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Jedyny akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej nie został w ogóle wymieniony w ustawie jako podmiot zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wniosek jest zatem taki, że nie jest on zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

Zagadnienie „Prosta Spółka Akcyjna z ZUS” jest jednak złożone. Niezależnie od powyższych uwag należy pamiętać o tym, że jedyny akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej może pełnić w spółce inne funkcje. Może np. być zatrudniony w spółce jako jej pracownik na podstawie umowy o pracę. Wówczas będzie podlegać obowiązkom określonym w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia w spółce.

Akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej a ZUS – co warto zapamiętać

Podsumowując niniejszy wpis warto zapamiętać, że akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej w tym również jedyny akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu posiadania akcji w Prostej Spółce Akcyjnej. Jest to bardzo istotna informacja, gdyż w tym kontekście Prosta Spółka Akcyjna może stanowić istotną alternatywę dla jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej jedyny akcjonariusz (w odróżnieniu od jedynego wspólnika jednoosobowej spółki z o. o.) nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS. Może to stanowić istotną przewagę Prostej Spółki Akcyjnej nad klasyczną jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Więcej ZUSie w Prostej Spółce Akcyjnej:

https://prosta-spolka.pl/akcjonariusze-psa/zus-w-prostej-spolce-akcyjnej/

https://prosta-spolka.pl/akcjonariusze-psa/czy-zawsze-trzeba-placic-zus-w-prostej-spolce-akcyjnej/