Składki ZUS znaczącą obciążają finanse prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy z przedsiębiorców celem optymalizowania kosztów biznesu próbuje wybierać formę prawną, która może zagwarantować zminimalizowanie miesięcznych kosztów wykonywanej działalności. Pojawia się zatem pytanie czy zawsze występuje ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej? 

Nim jednak poruszymy tę kwestię warto zwrócić uwagę jak kwestia płatności składek ZUS wygląda w spółce z.o.o. Celowo odwołujemy się do spółki z.o.o., ponieważ należy ona do najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu spośród spółek prawa handlowego.

ZUS a spółka z organiczną odpowiedzialnością

W spółce z.o.o. wspólnik nie jest objęty obowiązkiem uiszczania składki ZUS w przypadku, gdy spółkę tworzy co najmniej dwóch wspólników. 

Wynika to z przepisów, które jedynie wspólnika jednoosobowej spółki z.o.o. kwalifikują jako płatnika składek. Zgodnie z art. 8 ust.6 pkt. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wspólnika jednoosobowej spółki z.o.o. uznaje się jak podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Tym samym jeden wspólnik w sp. z.o.o. jest już zobowiązany do uiszczania pełnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Inaczej natomiast wygląda sytuacja w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej.

ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej 

W Prostej Spółce Akcyjnej sytuacja akcjonariusza w zakresie płacenia składek ZUS wydaje się korzystna. Nie zawsze bowiem występuje ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej.

Gdy w Prostej Spółce Akcyjnej będzie tylko jeden akcjonariusz to i tak nie będzie on zobowiązany do uiszczania składek ZUS. Powyższe rozwiązanie w przeciwieństwie do spółki z.o.o. nie nakłada obowiązku płacenia składek ZUS w przypadku gdy Prostą Spółkę Akcyjną tworzy wyłącznie jeden akcjonariusz. W związku z powyższym każdy akcjonariusz nie będzie musiał płacić ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej. Niezależnie od tego czy spółkę będzie tworzył jeden akcjonariusz lub więcej, każdy z nich będzie zwolniony z obowiązku płatności składek na ubezpiecznie społeczne.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek opłacania składek ZUS może wystąpić, gdy wspólnik jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce, bądź na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

Ważne! Jest jednak wyjątek

Ustawodawca wprowadził jednak jeden wyjątek. W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusz będzie zobowiązany uiścić składki ZUS w przypadku, gdy jako wkład do spółki wniesie świadczenie pracy lub usług. Niezależnie od liczby akcjonariuszy, wniesienie wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług będzie wiązało się z obowiązkiem uiszczenia wymaganych składek.

Zgodnie z przepisami akcjonariusz wnoszący jako wkład do spółki świadczenie pracy i usług zostanie uznany na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. W takim przypadku akcjonariusz będzie obowiązany uiszczać wszystkie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego niezależnie od liczby akcjonariuszy.

Więcej informacji na temat płatności ZUS w przypadku akcjonariusza świadczącego pracę na rzecz Prostek Spółki Akcyjnej znajdziesz tutaj