Kapitał akcyjny w PSA – co warto o nim wiedzieć zanim założysz Prostą Spółkę Akcyjną?

 

 

Nieodzownym elementem koniecznym dla powołania do życia Prostej Spółki Akcyjnej jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału akcyjnego. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego może wynosić jedynie 1 zł. Warto jednak wiedzieć, jak wykorzystać możliwości prawne, aby stworzyć optymalną spółkę odpowiadającą naszym potrzebom i wymaganiom. Pomogą nam w tym wkłady niepieniężne. Jednym z rodzajów wkładów niepieniężnych do Prostej Spółki Akcyjnej mogą być udziały w innej spółce.

Kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej – czy 1 złoty wystarczy?

Mogłoby się wydawać, że skoro Kodeks Spółek Handlowych wymaga od akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej wniesienia minimum jednej złotówki, to taki wkład jest wystarczający. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby akcjonariusze ograniczyli się do wkładu w takiej wysokości. Kapitał akcyjny jednak określony na minimalnym poziomie powoduje czasem szereg problemów natury czysto praktycznej.

Co ważne, jeśli wielkość kapitału akcyjnego nie stanowi minimum 5% wysokości zobowiązań spółki, w myśl art. 30019 ksh, akcjonariusze są zobowiązani do zasilania kapitału akcyjnego kwotą 8% zysku netto osiągniętego przez spółkę. Oznacza to, że jeżeli utrzymujemy kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej na niskim poziomie, to nie możemy swobodnie rozporządzać całością zysku wypracowanego przez spółkę, a jedynie jego częścią wynoszącą 92%. Powyższe ograniczenie może mieć znaczenie w przypadku spółek z ekstremalnie niskim kapitałem. Ma też znaczenie w przypadku podmiotów, które bardzo szybko się rozwijają, finansując jednocześnie wzrost skali swojego biznesu z zaciągniętych zobowiązań.

Warto pamiętać o tym, że wysokość kapitału akcyjnego jest jedną z podstawowych informacji, na które mogą zwracać uwagę kontrahenci spółki. Mając na uwadze fakt, że Prosta Spółka Akcyjna jest spółką kapitałową i odpowiada za swoje zobowiązania tak jak spółka z o. o., wielu kontrahentów może mieć problem z zaufaniem do podmiotu, którego kapitał akcyjny jest niski lub mówiąc wprost – symboliczny. Kapitał akcyjny bowiem wyznacza zakres odpowiedzialności Prostej Spółki Akcyjnej.

Jak powinna być optymalna wysokość kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej?

Na to pytanie nie ma jednej i właściwej odpowiedzi. Każda sytuacja jest inna, a każdy proces tworzenia Prostej Spółki Akcyjnej wymaga indywidualnego podejścia. Nie można z góry określić jednej właściwej kwoty. Ustawodawca tworząc Prostą Spółkę Akcyjną pozwolił akcjonariuszom organizującym swój biznes stworzyć elastyczną strukturę. Strukturę dopasowaną do ich potrzeb oraz wielkości biznesu, który planują. Określając wysokości kapitału akcyjnego spółki, warto wziąć pod uwagę branżę, w której działamy. każda branża bowiem posiada swe specyficzne uwarunkowania. Zadać należy sobie kilka pytań. Czy będziemy świadczyć usługi, czy zajmiemy się sprzedażą? Jeśli nasz biznes będzie związany z produkcją lub sprzedażą, to czy będziemy finansować działalność tzw. kredytem kupieckim? Czy prowadząc nasz biznes zamierzamy korzystać z zewnętrznego finansowania pochodzącego od instytucji finansowych?

Co może być wkładem na pokrycie kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej?

Trzeba pamiętać, że wkładem na pokrycie akcji w Prostej Spółce Akcyjnej mogą być nie tylko pieniądze, ale również wszelkiego rodzaju wkłady niepieniężne. O wkładach niepieniężnych pisaliśmy więcej tutaj. Warto wiedzieć, że wkładem niepieniężnym mogą być np. udziały w innych spółkach. Mogą nimi być również inne prawa majątkowe, w tym prawa takie jak autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej, czy też wierzytelności.

Kapitał akcyjny Prostej Spółki Akcyjnej – co warto zapamiętać i na co zwrócić uwagę?

Prosta Spółka Akcyjna kusi możliwością rozpoczęcia biznesu z minimalnym kapitałem. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z tej możliwości może wiązać się z licznymi ograniczeniami oraz potencjalnymi problemami ze strony kontrahentów spółki. Określenie wysokości kapitału akcyjnego jest oczywiście uzależnione od rodzaju biznesu, który chcemy prowadzić. Określając wysokość kapitału akcyjnego należy zawsze brać pod uwagę charakter planowanej przez nas działalności.