Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji. Jest to dość specyficzna i obecnie rzadko spotykana forma podmiotu gospodarczego. Czas jego istnienia jest mocno ograniczony. Taki podmiot z założenia pełni funkcję przejściową i ma docelowo stać się „pełną” spółką.  Temat spółek „w organizacji” jest obecnie mało znany i stracił na praktycznym znaczeniu. Większość spółek bowiem jest tworzona w ramach systemu S24. Wówczas moment zawarcia umowy spółki od momentu złożenia wniosku o jej rejestrację w KRS dzieli zaledwie kilka chwil. Pomimo tego, że obecnie rzadko można spotkać w praktyce gospodarczej spółkę w organizacji, chcielibyśmy dokładniej omówić ten temat, gdyż jest on bardzo ważny.

Spółka w organizacji – co to właściwie jest?

Zanim przejdziemy do dalszych rozważań, warto wyjaśnić sobie czym tak naprawdę jest spółka w organizacji. Problematyka spółek „w organizacji” nie jest w polskim prawie nowa. Spółki „w organizacji” powstawały już na długo przed wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej. Jak więc nietrudno się domyślić, temat spółek w organizacji nie dotyczy tylko tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Kwestia spółek „w organizacji” dotyczy podmiotów posiadających odrębną osobowość prawną. Mówimy tu o spółkach kapitałowych (spółki z o. o., Prostej Spółki Akcyjnej i Spółki Akcyjnej), które oczekują na wpis Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kiedy powstaje Prosta Spółka Akcyjna „w organizacji”?

Po zawarciu umowy spółki a przed wpisem spółki do Krajowego Rejestru Sądowego następuje moment, w którym spółka już została zawiązana. Zawarto umowę spółki lub podpisano statut, ale jeszcze nie została wpisana do KRS. Spółka, która nie uzyskała wpisu do KRS nie ma pełnej osobowości prawnej. W związku z tym nie jest jeszcze gotową, finalną formą spółki. Taki podmiot jest określany przez ustawodawcę mianem spółki „w organizacji”, gdyż czas pomiędzy zawarciem umowy spółki, a formalnym wpisaniem spółki do KRS jest niezbędny do zorganizowania działalności i uzyskania pełnej osobowości prawnej wraz z chwilą wpisu do rejestru. O rejestracji prostej spółki akcyjnej pisaliśmy już tutaj.

Firma Prostej Spółki Akcyjnej „w organizacji”

Spółka w organizacji będzie występowała w obrocie gospodarczym pod firmą zawierającą dodatek „w organizacji”. Takie oznaczenie firmy spółki wynika wprost z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i zostało wprowadzone w celu odróżnienia np. Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji od Prostych Spółek Akcyjnych posiadających pełny wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakie prawa ma Prosta Spółka Akcyjna w organizacji?

Jak ustaliliśmy, Prosta Spółka Akcyjna będąca spółką „w organizacji” nie została jeszcze wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Taka spółka jednak może prowadzić działalność gospodarczą, zawierać umowy oraz być podmiotem praw i obowiązków związanych z bieżącą działalnością. Prosta Spółka Akcyjna w organizacji może dysponować majątkiem zgromadzonym na skutek wnoszenia przez akcjonariuszy wkładów do spółki. Może też zaciągać zobowiązania w stosunku do podmiotów trzecich.

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji – co warto zapamiętać?

Musimy pamiętać o tym, że Prosta Spółka Akcyjna w organizacji nie jest w żaden sposób podmiotem gorszym czy w jakikolwiek sposób ograniczonym. Etap „w organizacji” jest normalnym, przewidzianym przez prawo okresem funkcjonowania spółki. Spółka może funkcjonować w obrocie gospodarczym jako strona umów, zaciągając zobowiązania oraz rozporządzając majątkiem przekazanym do dyspozycji spółki przez wspólników. Temat Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji wymaga szerszego omówienia, a niniejszy wpis jest jedynie początkiem dłuższej serii poświęconej temu etapowi tworzenia Prostej Spółki Akcyjnej.