Prawa autorskie jako wkład do Spółki? Oczywistym jest, że kapitał akcyjny spółki może być finansowany wkładami pieniężnymi. Dla wielu przedsiębiorców jest również jasne, że do Prostej Spółki Akcyjnej można wnieść wkłady niepieniężne (aporty) oraz pracę wspólnika. Jednym z rodzajów praw, jakie mogą być wniesione do Prostej Spółki Akcyjnej w ramach wkładów niepieniężnych są także autorskie prawa majątkowe. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy przedstawić możliwości, jakie daje wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci autorskich praw majątkowych. Wskażemy przykładowe sytuacje, w których można wykorzystać tego rodzaju prawa jako wkład niepieniężny do spółki.

Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma prowadzenia biznesu dla kreatywnych

O wniesieniu praw autorskich do Prostej Spółki Akcyjnej nie piszemy bez powodu. Prosta Spółka Akcyjna została zaprojektowana tak, aby pełnić rolę formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej dedykowanej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Z Prostej Spółki Akcyjnej warto korzystać przy realizacji innowacyjnych projektów, takich jak start-upy wprowadzające na rynek nowe produkty czy zajmujące się nowymi technologiami. Dzięki Prostej Spółce Akcyjnej możemy zbudować strukturę, która pozwoli na łatwe pozyskiwanie kapitału. Co za tym idzie, nie będzie związana z koniecznością wniesienia dużych wkładów już na początku działalności. Z drugiej zaś strony pozwoli to na zabezpieczenie interesów założycieli spółki. Prostą Spółkę Akcyjną wybierają przedsiębiorcy realizujący innowacyjne projekty. Działalność innowacyjnych firm często wiąże się z tematyką praw autorskich. Wniesienie autorskich praw majątkowych do Prostej Spółki Akcyjnej może mieć więc bardzo istotne znaczenie.

Czym są autorskie prawa majątkowe i jak wnieść je do Prostej Spółki Akcyjnej?

Autorskie prawa majątkowe to prawa majątkowe, które przysługują twórcy wobec stworzonego utworu. Najprościej mówiąc, są to prawa do pobierania wszelkich pożytków z tytułu bycia twórcą utworu. Jest to też możliwość zbycia tego prawa na rzecz osoby trzeciej. Autorskie prawa majątkowe są zbywalne oraz, co oczywiste, mają wartość majątkową. Nie ma zatem wątpliwości, że takie prawa mogą być przedmiotem wkładu do spółki, w tym Prostej Spółki Akcyjnej. Problematykę autorskich praw majątkowych oraz ich zbycia reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe mogą być cennym wkładem do Prostej Spółki Akcyjnej, zwłaszcza w sytuacji, gdy są to prawa np. to logotypu spółki. Prawa te mogą też dotyczyć layoutu strony internetowej czy oprogramowania, o które ma opierać się działalność gospodarcza spółki.

Autorskie prawa majątkowe – forma wniesienia wkładu do Prostej Spółki Akcyjnej

Do wniesienia autorskich praw majątkowych do Spółki stosuje się takie same zasady, jak w przypadku wniesienia innych wkładów niepieniężnych. Aby wnieść wkład w postaci autorskich praw majątkowych należy zawrzeć umowę spółki w formie aktu notarialnego. Wniesienie wkładu w postaci autorskich praw majątkowych nie będzie wymagało żadnych dodatkowych formalności. Postanowienie w umowie spółki przenoszące na spółkę te prawa będzie wystarczające do skutecznego przeniesienia praw ze wspólnika na spółkę.

Wniesienie autorskich praw do Spółki może być z powodzeniem wykorzystywane jako alternatywa dla wniesienia pracy akcjonariusza jako jego wkładu. Autorskie prawa majątkowe powstają na skutek twórczej działalności akcjonariusza, są efektem jego pracy. W projektach, w których wkład pracy akcjonariusza polegałby na wykonaniu dla spółki utworu, możliwe jest wniesienie autorskich praw majątkowych zamiast wykonania pracy przez akcjonariusza.

Autorskie prawa majątkowe jako wkład do Prostej Spółki Akcyjnej – co warto zapamiętać?

Omawiając dzisiejszy temat należy pamiętać o tym, że prawa autorskie mogą stanowić wkład do Prostej Spółki Akcyjnej. W zamian za nie można przyznać akcje Prostej Spółki Akcyjnej akcjonariuszowi. Procedura wniesienia takiego wkładu wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Warto nie mniej skorzystać z takiej innowacyjnej możliwości. Zwłaszcza w przypadku kreatywnych akcjonariuszy nieposiadających środków pieniężnych na pokrycie akcji.

O rodzaju wkładów do Prostej SPółki Akcyjnej więcej można poczytać tutaj