Wielu przedsiębiorców zaczynających swoją przygodę z biznesem rozpoczyna prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. To intuicyjny wybór, dodatkowo poparty łatwością rozpoczęcia prowadzenia działalności w tej formie oraz rozmaitymi ulgami i przywilejami jakimi cieszą się przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w formie jednoosobowej działalności (np. takimi jak dotacja z urzędu pracy czy preferencyjne składki na ubezpieczenie społeczne w pierwszym okresie prowadzenia działalności). Z biegiem czasu i rozwojem biznesu może prowadzić jednak do problemów, zagrożeń oraz ryzyk, jakie wiążą się ze zwiększeniem skali w jakiej działa firma. W dzisiejszym wpisie chciałbym krótko omówić sytuacje, w których przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w Prostą Spółkę Akcyjną może być korzystnym rozwiązaniem prawnym. Rozwiązanie, które przy zapewnieniu właścicielowi biznesu wysokiego poziomu ochrony prawnej, zapewni jednocześnie warunki do wzrostu firmy.

Prosta Spółka Akcyjna – proste zabezpieczenie przed możliwymi problemami

Sytuacją, w której przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną może być bardzo rozsądnym posunięciem jest wzrost rozmiarów naszej działalności. Mam tu na myśli wzrost obrotów i związany z nim wzrost ryzyka gospodarczego. Większe obroty w firmie to niewątpliwie powód do dumy dla właściciela, jednak często zdarza się tak, że jest to również powód do zmartwień. W praktyce obrotu gospodarczego zdarza się, że wzrost obrotów prowadzi do zatorów płatniczych w firmie (bo np. nowi kontrahenci nie płacą faktur na czas albo żeby zwiększyć sprzedaż odroczyliśmy znacznie terminy płatności za wystawione przez nas faktury). W takiej sytuacji, firma, która świetnie się rozwija może szybko stracić płynność finansową i doprowadzić do upadłości. W wypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie dotyka ona tylko majątku zaangażowanego w biznes, ale również prywatnego majątku właściciela. Sposobem na ograniczenie ryzyka może być przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego, np. Prostą Spółkę Akcyjną. Pozwoli to na oddzielenie majątku prywatnego właściciela od majątku zaangażowanego w prowadzenie działalności gospodarczej. 

Prosta Spółka Akcyjna – prosta droga do finansowania biznesu

Nieodzownym elementem każdego biznesu jest finansowanie rozwoju działalności. Często zdarza się tak, że przedsiębiorca, po przetestowaniu modelu biznesowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, chciałby rozwinąć skrzydła i prowadzić działalność w dużo większej skali. Często problemem, który staje na drodze młodym przedsiębiorcom jest kapitał, potrzebny do realizacji przedsięwzięcia w większej skali. Odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie ze strony biznesu może być Prosta Spółka Akcyjna – P.S.A. pozwala na pozyskiwanie kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez emisję akcji, co z jednej strony jest korzystne dla przedsiębiorcy poszukującego finansowania, gdyż nie wiąże się z zaciąganiem zobowiązań kredytowych, z drugiej zaś strony pozwala inwestorom partycypować w zyskach osiągniętych z przedsięwzięcia, które sfinansowali. Konstrukcja prawna Prostej Spółki Akcyjnej pozwala na ułatwione pozyskiwanie kapitału na drodze emisji nowych akcji, co samo w sobie może dać impuls do wzrostu biznesu, który poszukuje finansowania w ten sposób.

Prosta Spółka Akcyjna – stworzona z myślą o tych, którzy tworzą przyszłość

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną może być świetnym rozwiązaniem prawnym dla firm, które działają w szeroko pojętym sektorze kreatywnym, branży IT oraz nowych technologii. Ustawodawca, tworząc przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej pomyślał ją jako rozwiązanie prawne, które ma ułatwić rozwój innowacyjnych biznesów, związanych z nowymi technologiami oraz branżą IT. Prosta Spółka Akcyjna wydaje się być idealnym narzędziem prawnym do tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć, takich jak startupy technologiczne. Regulacja prawna Prostej Spółki Akcyjnej pozwala bowiem na wniesienie do spółki przez wspólników wkładów w postaci pracy włożonej w realizację przedsięwzięcia.

Podsumowując, Prosta Spółka Akcyjna może okazać się ciekawą alternatywą dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Zwłaszcza w sytuacji tworzenia start-upu technologicznego, poszukiwania finansowania dla rozwoju projektu biznesowego poprzez emisję akcji lub szybkiego rozwoju firmy prowadzonej dotąd w tradycyjnej formie.