Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w Prostą Spółkę Akcyjną może okazać się korzystną decyzją. A na pewno z punktu widzenia rozwoju działalności gospodarczej. Niniejszy wpis przedstawi, jak krok po kroku dokonać przekształcenia. Naświetlone zostaną także korzyści, jakie czekają na przekształcającego się przedsiębiorcę.

Wszystko zaczyna się od decyzji

Pierwszym krokiem na drodze od jednoosobowej działalności gospodarczej do Prostej Spółki Akcyjnej jest odpowiedź na dwa pytania. Czy Prosta Spółka Akcyjna odpowiada naszym oczekiwaniom? Czy ta forma prawna prowadzenia biznesu przyczyni się osiągnięcia założonych przez nas celów biznesowych? Kolejnym krokiem będzie przygotowanie planu przekształcenia.

Plan przekształcenia

To dokument, w którym musimy wskazać wartość majątku przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz oświadczyć o woli przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego. Plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego. Do tak sporządzonego dokumentu należy dołączyć projekty dokumentów istotnych dla procedury przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę. Plan przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w Prostą Spółkę Akcyjną musi zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta.

Złożenie oświadczenia

Dalszym etapem procedury przekształcenia jest złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego w Prostą Spółkę Akcyjną. Po złożeniu oświadczenia należy powołać członków organów spółki przekształconej. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej konieczne będzie powołanie zarządu spółki lub Rady Dyrektorów.

Zgłoszenie Prostej Spółki Akcyjnej

Po dokonaniu tych wszystkich działań możliwe jest zgłoszenie nowo powstałej Prostej Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz wykreślenie danych z CEiDG. Sąd Rejestrowy dokonuje wpisu przekształconej Prostej Spółki Akcyjnej do rejestru KRS. Fakt ten zostaje ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wsparcie profesjonalistów

Jak widać proces przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w Prostą Spółkę Akcyjną wymaga zaangażowania zarówno samego przedsiębiorcy jak też zespołu wspierających go prawników i księgowych. Biuro Rachunkowe Taxo oraz Kancelaria Adwokacka Mateusz Kara pozostają do Państwa dyspozycji! Profesjonalne wsparcie prawne i rachunkowe pozwala na płynne i bezstresowe przejście procesu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w Prostą Spółkę Akcyjną.

Przekształcenie jednoosobowej działalności w Prostą Spółkę Akcyjną może przynieść przedsiębiorcy wymierne korzyści. Skorzystanie z rozwiązań prawnych, jakie daje Kodeks Spółek Handlowych, może zapewnić przedsiębiorcy dużo wyższy poziom ochrony prawnej. Może też zagwarantować większy komfort prowadzenia biznesu i odporność na zagrożenia i ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.