Jakie zwolnienia podatkowe przysługują Prostej Spółki Akcyjnej?

Zwolnienia podatkowe PSA są istotnym aspektem, który przyciąga przedsiębiorców do wyboru tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. PSA oferuje wiele korzyści, w tym możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych, które mogą znacząco wpłynąć na opodatkowanie przedsiębiorstwa. W tym artykule omówimy główne zwolnienia podatkowe, jakie przysługują PSA oraz warunki, które należy spełnić, aby z nich skorzystać.

 

Zwolnienia podatkowe PSA jako podatnika VAT

Jednym z kluczowych aspektów dotyczących PSA jest decyzja dotycząca rejestracji jako podatnik VAT. Podobnie jak inne osoby prawne, PSA może być podatnikiem VAT, niemniej istnieje w tym zakresie także opcja zwolnienia podmiotowego. Zakładający spółkę ma możliwość zdecydowania, czy chce natychmiast zarejestrować się jako podatnik VAT, czy też skorzystać z takiego zwolnienia. Zwolnienie podmiotowe oznacza, że dopóki wartość sprzedaży nie przekroczy określonego limitu, spółka nie musi rejestrować się jako podatnik VAT. Należy jednak zaznaczyć, że zwolnienie dotyczy tylko działalności, która nie podlega podatkowi VAT od pierwszej sprzedaży. PSA może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, co oznacza, że niektóre konkretne transakcje nie podlegają temu podatkowi.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych w PSA

Kolejnym istotnym zwolnieniem podatkowym PSA jest wyłączenie spółki z obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Oznacza to, że spółka nie musi płacić PCC przy założeniu spółki, wniesieniu wkładów do spółki czy przekształceniu innej formy prawnej w Prostą Spółkę Akcyjną. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie czynności są zwolnione z opodatkowania PCC. Przykładem są umowy sprzedaży nieruchomości oraz udziałów i akcji, które nie podlegają temu zwolnieniu. Nawet jeśli sprzedaż tych aktywów podlega zwolnieniu z VAT, opodatkowanie PCC wciąż będzie miało zastosowanie.

 

Zwolnienia dla akcjonariuszy – podatników CIT

Dodatkowe zwolnienie podatkowe PSA to zwolnienie dywidendowe. To beneficjum dla akcjonariuszy PSA, którzy są opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Aby skorzystać z tego zwolnienia, akcjonariusz musi spełnić kilka warunków. Należą do nich: posiadanie rezydencji podatkowej w Polsce, w jednym z państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz posiadanie co najmniej 10% akcji spółki przez okres co najmniej 2 lat. Ze zwolnienia można skorzystać przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji, jeśli ten okres upłynie po uzyskaniu dochodu z dywidendy. Jednakże jeśli nie zostanie spełniony ten warunek (np. jeśli akcje spółki zostaną sprzedane), a wcześniej skorzystano ze zwolnienia dywidendowego, uzyskana dotychczas dywidenda będzie opodatkowana.

Ponadto, akcjonariusz będący podatnikiem CIT może skorzystać z tzw. zwolnienia holdingowego w podatku dochodowym. Ta ulga podatkowa dotyczy sytuacji, w której PSA posiada udziały w innych spółkach, a dochód z tych udziałów jest zwolniony z opodatkowania.

 

Podsumowanie

Prosta Spółka Akcyjna może korzystać z różnych zwolnień podatkowych, zarówno jeśli chodzi o opodatkowanie VAT, jak i podatek dochodowy. Zwolnienia te mają swoje określone warunki, które należy spełnić. Przed decyzją o formie prowadzenia działalności zawsze warto przeanalizować zasady podatkowe. Taka analiza pomoże maksymalizować korzyści podatkowe i minimalizować ryzyka ewentualnych nieprawidłowości podatkowych.