Darowizna w prawie polskim to bezpłatne przekazanie majątku przez darczyńcę na rzecz obdarowanego, oparte na jednostronnym oświadczeniu woli darczyńcy i akceptacji obdarowanego. Darowizny są powszechnym sposobem wspierania przedsiębiorstw, w tym także Prostych Spółek Akcyjnych. Warto jednak pamiętać, że otrzymanie darowizny może wiązać się z pewnymi skutkami podatkowymi, które przedsiębiorcy i spółki powinny uwzględnić. Dlatego przeanalizujemy, jak wygląda opodatkowanie darowizn dla Prostej Spółki Akcyjnej.

 

W zależności od tego, czy obdarowany jest osobą fizyczną czy prawną, zasadnicze dla opodatkowania darowizny jest zastosowanie właściwej podstawy prawnej. Konkretnie chodzi o ustawę o podatku od spadków i darowizn lub ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Ustawa o CIT

Zgodnie z polskim prawem, darowizny na rzecz osób prawnych, w tym Prostych Spółek Akcyjnych, podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Otrzymaną darowiznę traktuje się jako przychód, należy więc uwzględnić ją w rozliczeniach podatkowych spółki. Więcej o podatku CIT w PSA przeczytasz TUTAJ.

 

Opodatkowanie darowizn dla Prostej Spółki Akcyjnej: jak określić wartość darowizny?

Wartość darowizny określa się na podstawie cen rynkowych, stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku. Wraz z uwzględnieniem stopnia zużycia, czasu oraz miejsca.

Jeśli spółka otrzymała darowiznę w postaci środka trwałego, wartość początkową oraz wartości niematerialne i prawne ustala się na podstawie ich wartości rynkowej z dnia nabycia. Jednakże, jeśli wartość darowizny określono w umowie i jest niższa niż wartość rynkowa, wówczas rozlicza się tę niższą wartość.

W przypadku otrzymania darowizny przez Prostą Spółkę Akcyjną, wartość tej darowizny zostanie wykazana w ramach rocznej deklaracji CIT. Jest to obowiązek, który spoczywa na spółce, i należy go odpowiednio spełnić, by uniknąć problemów z organami podatkowymi.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych – PCC

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy związany z podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Gdy dokonano czynności cywilnoprawnej, na mocy której zobowiązany jest obdarowany. Do ustalenia podstawy opodatkowania służy wartość długów, ciężarów lub zobowiązań, które obdarowany przejął. Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych podatku wynosi 2%.

W przypadku, gdy umowy nie sporządzono w formie aktu notarialnego, podatnik musi złożyć deklarację PCC, obliczyć należny podatek i dokonać wpłaty w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. Samodzielnie, bez dodatkowego wezwania organu podatkowego.

 

Podatek VAT a opodatkowanie darowizn dla Prostej Spółki Akcyjnej

Warto zaznaczyć, że jeśli darczyńca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego w chwili nabycia, importu lub wytworzenia przedmiotu darowizny, to darowizna podlega opodatkowaniu VAT.

W związku z tym każda darowizna traktowana jest jako dostawa produktu. Ważne jest zrozumienie pojęcia dostawy zgodnie z prawem, które oznacza możliwość dysponowania produktem, a niekoniecznie przekazanie własności. W momencie dostarczenia produktu mówimy już o darowiźnie.

 

Podsumowanie 

Otrzymanie darowizny może stanowić istotne wsparcie dla przedsiębiorstw, w tym dla Prostych Spółek Akcyjnych. Jednakże należy pamiętać o konsekwencjach podatkowych związanych z takimi darowiznami. Spółki powinny odpowiednio uwzględnić wartość darowizny w rozliczeniach CIT i wypełnić obowiązujące deklaracje podatkowe. By uniknąć problemów z urzędem skarbowym, skomplikowane sytuacje i wątpliwości warto konsultować z doświadczonym księgowym lub doradcą podatkowym.