W ostatnich latach pojawiła się nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, która wzbudza duże zainteresowanie przedsiębiorców i inwestorów – Prosta Spółka Akcyjna. Jest to spółka kapitałowa, która ma na celu uproszczenie, ułatwienie i unowocześnienie procesu zakładania oraz funkcjonowania spółek kapitałowych. Jednak przedsiębiorcy, którzy rozważają założenie PSA, muszą dokładnie rozważyć konsekwencje podatkowe związane z tą formą działalności. Zwłaszcza w kontekście tego, jak wygląda opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej.

Podstawowym aspektem opodatkowania Prostej Spółki Akcyjnej jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Ten rodzaj spółki podlega takim samym zasadom podatkowym jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, jakie stawki CIT obowiązują dla Prostej Spółki Akcyjnej oraz jakie ulgi podatkowe mogą być dla nich dostępne. Nasze osobne opracowanie kosztów PSA znajdziesz TUTAJ.

 

Stawki podatku CIT dla Prostej Spółki Akcyjnej

Podobnie jak dla innych spółek kapitałowych, PSA obowiązują dwie stawki CIT: 9% i 19%. Stawka 9% dotyczy małych podatników, którzy rozpoczynają działalność w danym roku podatkowym lub mają roczne przychody brutto nieprzekraczające 2 milionów euro. Pozostali podatnicy, których przychody przekraczają ten limit, podlegają stawce 19% CIT.

Należy jednak pamiętać, że preferencyjna stawka 9% nie dotyczy dochodów z zysków kapitałowych, lecz jedynie innych rodzajów dochodów osiąganych przez Prostą Spółkę Akcyjną. Ponadto, nie zawsze możliwe jest skorzystanie z preferencyjnej stawki 9% przez Prostą Spółkę Akcyjną. Przykładem jest proces przekształcenia spółki, która nie była podatnikiem CIT.

O przekształceniu spółki osobowej w Prostą Spółkę Akcyjną przeczytasz TUTAJ.

 

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej a estoński CIT

Po niedawnych zmianach wprowadzanych na mocy „Polskiego Ładu” Prosta Spółka Akcyjna zyskała nowe rozwiązania podatkowe. PSA uzupełniła listę spółek kapitałowych, które mogą rozliczać zyski również w formie tzw. estońskiego CIT-u. Na czym polega estoński CIT? To rozliczenie w trybie ryczałtu od przychodów spółek. W tej ułatwionej formie opodatkowania płatności zaliczek na podatek CIT nie są dokonywane co miesiąc, lecz dopiero w momencie wypłaty zysku ze spółki w postaci dywidendy. Estoński CIT w zależności od rodzaju podatnika (mały czy duży) wynosi kolejno 10% oraz 20%. Stawki wydają się niekorzystne, jednak sumując podatek od opodatkowania spółki oraz dywidendy, estoński CIT jest korzystniejszą formą opodatkowania. Warto pamiętać, że każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

Więcej o estońskim CIT przeczytasz w opracowaniu TAXO, zapraszamy serdecznie TUTAJ.

 

Obowiązki PSA jako podatnika CIT

Prosta Spółka Akcyjna jako podatnik CIT ma obowiązek rozpoznawania przychodów i kosztów ich uzyskania oraz przypisywania kosztów do odpowiednich źródeł przychodów. Obowiązuje to na takich samych zasadach jak dla innych podmiotów podlegających CIT.

Warto dodać, że w estońskim CIT nie ma konieczności prowadzenia rachunkowości podatkowej, ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów oraz obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych.

 

Ulgi w opodatkowaniu Prostej Spółki Akcyjnej

Jako pełnoprawny podatnik CIT, Prosta Spółka Akcyjna może korzystać z ulg podatkowych, takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) czy preferencyjne opodatkowanie w ramach IP Box. Oczywiście spółka musi spełnić także warunki określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla innych podatników CIT.

 

Podsumowanie

Podsumowując, opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej jest uregulowane podobnie jak dla innych spółek kapitałowych. Istnieją dwie stawki CIT: 9% dla małych podatników i 19% dla pozostałych oraz alternatywna metoda, czyli estoński CIT. Wybór optymalnej formy opodatkowania zależy od indywidualnych okoliczności i powinien być podparty dokładną analizą.

Jeśli szukasz wsparcia w rozliczeniu opodatkowania i prowadzeniu księgowości PSA, jesteśmy dla Ciebie! Zapraszamy do kontaktu!