Koszty w Prostej Spółce Akcyjnej – na co uważać?

W dzisiejszym, dynamicznym świecie biznesu przedsiębiorcy poszukują coraz elastyczniejszych i prostszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z interesujących rozwiązań, jakie odpowiada na te potrzeby, jest Prosta Spółka Akcyjna. To nowy typ spółki kapitałowej, która zapewnia prostszą rejestrację i oferuje elastyczną strukturę kapitałową. Przed podjęciem decyzji o założeniu PSA warto jednak przyjrzeć się potencjalnym ryzykom. A zwłaszcza odpowiedzieć na pytanie: jakie są realne koszty prowadzenia Prostej Spółki Akcyjnej?

O podziale zysków w Prostej Spółce Akcyjnej przeczytasz TUTAJ.

 

Koszt rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej

Koszty związane z samym założeniem Prostej Spółki Akcyjnej są jednym z pierwszych czynników, na które należy zwrócić uwagę. Proces rejestracji PSA składa się z kilku kroków. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy spółki. Można to zrobić za pośrednictwem systemu S24 lub tradycyjnie, czyli poprzez sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wyboru systemu S24 nie ponosimy dodatkowych kosztów, ale… ogranicza nas wzorzec umowy, narzucony przez system rejestracyjny. Co więcej, mimo udostępnionego wzorca wciąż warto skorzystać z pomocy doradców zewnętrznych. Przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) wymaga doświadczenia i profesjonalnej wiedzy.

Z drugiej strony zawarcie umowy, jak też jej późniejsze zmiany w formie aktu notarialnego, dają większą swobodę i kontrolę. Wciąż wiążą się jednak z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej.

 

Wysokość wkładów w Prostej Spółce Akcyjnej

Kolejnym krokiem w procesie założenia Prostej Spółce Akcyjnej jest wpłacenie wkładów na kapitał akcyjny. W odróżnieniu od innych spółek kapitałowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, PSA nie posiada kapitału zakładowego, ale kapitał akcyjny. Akcjonariusze mogą wnosić wkłady niepieniężne (np. świadczenie pracy lub usług) lub wkłady pieniężne. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego wynosi 1 zł. Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału w tej wysokości jest obligatoryjne. Warto wspomnieć, że wniesienie wkładów na kapitał akcyjny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

 

Opłaty sądowe przy rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna uzyskuje osobowość prawną w chwili wpisania do KRS. W przypadku założenia PSA przez system S24 opłaty sądowe wynoszą 250 zł za wpis do KRS. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł. Jeśli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł za wpis do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Koszt rejestru akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy PSA to kolejny koszt. Po zarejestrowaniu spółki w KRS zarząd lub rada dyrektorów musi zawrzeć umowę z podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego rejestru. Koszty rejestru akcjonariuszy mogą wynosić maksymalnie 1 200 zł rocznie za każdy rozpoczęty rok. Za wpis do rejestru akcjonariuszy pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł, a za udzielenie informacji z rejestru 50 zł. Firmy maklerskie najczęściej pobierają opłaty za prowadzenie rejestru w podobnej wysokości.

Jeśli sprzedajesz akcje PSA, więcej o obowiązkach podatkowych przeczytasz TUTAJ!

 

Inne wydatki Prostej Spółki Akcyjnej

Warto wspomnieć o dodatkowych kosztach prowadzenia PSA. Przede wszystkim o tym, że spółka musi posiadać swoją siedzibę. Często wiąże się to z kosztem zakupu lub wynajmu nieruchomości.

Ponadto w zależności od rodzaju działalności gospodarczej konieczne może się okazać prowadzenie kasy fiskalnej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Kolejnym wydatkiem jest założenie i prowadzenie rachunku bankowego. Prosta Spółka Akcyjna jest również zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, co pociąga konieczne koszty biura rachunkowego.

Co więcej, jeśli spółka planuje prowadzenie działalności, która wymaga koncesji lub zezwoleń, konieczne będzie złożenie wniosku o ich wydanie lub przedłużenie. Wniosek ten również wymaga opłat.

 

Podsumowanie 

Podsumowując, prowadzenie Prostej Spółki Akcyjnej wiąże się z pewnymi kosztami. Wysokość tych kosztów zależy od sposobu zawarcia umowy spółki oraz kapitału akcyjnego. Ważne jest zrozumienie tych kosztów i uwzględnienie ich przy planowaniu prowadzenia działalności w ramach PSA.