A C K O P R T U W Z
Uncategorized

Umowa prostej spółki akcyjnej

najważniejszy akt prostej spółki akcyjnej, którego pierwotne brzmienie ustalają założyciele, a który wyznacza Spółce reguły zgodnie, z którymi postępować powinni jej uczestnicy. Mówi o kompetencjach poszczególnych organów, firmie spółki, oraz innych kwestiach organizacyjnych. Jej zapisy mogą modyfikować przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, chyba, że ustawa mówi inaczej. Do jej tworzenia należy podejść ze szczególną ostrożnością ponieważ dokument ten w dużym stopniu ukształtuje działalność spółki na lata. Zmiany w umowie spółki mogą być wprowadzane przez zgromadzenie akcjonariuszy.

O autorze

Wpis redakcyjny.