A C K O P R T U W Z
Uncategorized

Wkład

świadczenie, które wspólnik spełnia na rzecz Spółki w zamian za akcje. W przypadku prostej spółki akcyjnej mogą to być wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty) w tym także świadczenie pracy, know- how, a nawet pomysł. Nie muszą zostać wniesione do spółki od razu przy jej zakładaniu, jednak prawodawca określił termin ich wnoszenia na 3 lata od momentu powstania spółki.

O autorze

Wpis redakcyjny.