Akcjonariusze PSA

Umorzenie akcji w Prostej Spółce Akcyjnej

Podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć w spółkach, opierających się na dokumentach akcji, powoduje konieczność nie tylko okresowej emisji nowych akcji, ale niekiedy również ich umorzenia. Taki mechanizm przewidziano również w nowej konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej. Czym…

Czytaj
Akcjonariusze PSASkładki ZUS

ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna spowoduje wiele zmian techniczno-organizacyjnych. Jej wdrożenie do polskiego systemu prawnego nie ograniczy się wyłącznie do zmian w Kodeksie spółek handlowych. Między innymi zaistnieje konieczność dostosowania nowej regulacji do funkcjonującego systemu ubezpieczeń społecznych…

Czytaj