Prosta Spółka Akcyjna pojawi się w polskim systemie prawnym w 2021 r. Rząd przyjął właśnie projekt nowelizacji ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Kto skorzysta na nowej regulacji? Dlaczego Prosta Spółka Akcyjna będzie dużą szansą dla startupów?

Jakie problemy rozwiązuje Prosta Spółka Akcyjna?

Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej stanowi element pakietu o nazwie “100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców“, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Bodźcem do stworzenia nowych rozwiązań była natomiast duża niepewność rynkowa, z którą zmagali się twórcy startupów. Zgłaszane problemy obejmowały między innymi trudności w pozyskaniu kapitału oraz długotrwały i skomplikowany proces likwidacji w przypadku niepowodzenia przedsięwzięcia.

Utrudnienia te nie miały charakteru niszowego. Jak wynika z badań Fundacji Startup Poland w Polsce funkcjonują obecnie prawie 3 tysiące podmiotów, których działalność skupia się przede wszystkim na przetwarzaniu informacji i pochodnych technologiach. Szacuje się jednak, że skala tego zagadnienia jest zdecydowanie większa i obejmuje większą grupę podmiotów. Zauważono zatem, że żadna z dostępnych dotychczas form prawnych nie daje startupom możliwości do stabilnego rozwoju. Zupełnie nie przystają bowiem do potrzeb przedsiębiorców.

Tak właśnie powstał pomysł stworzenia bardziej elastycznej Prostej Spółki Akcyjnej. Mają z niej skorzystać nie tylko przedsiębiorcy z branży nowych technologii, ale również przedstawiciele innych dziedzin.

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe założenia

Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej opiera się na kilku podstawowych założeniach:

  • Przede wszystkim mechanizm ten ma na celu obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego do 1 złotego.
  • Umożliwia elastyczne kształtowanie struktury majątkowej spółki – w tym nawet emitowanie akcji bez wartości nominalnej.
  • Celem nowej regulacji ma być wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających wniesienie do spółki takich elementów, jak:
  • know-how,
  • świadczenia pracy,
  • świadczenia usług

Bez sporządzania jakichkolwiek ich wycen – to pozwoli na maksymalne wykorzystanie kapitału ludzkiego.

Dzięki Prostej Spółce Akcyjnej założyciele otrzymają również znaczną swobodę w odniesieniu do organów spółki, a ich interesy będzie można pogodzić z interesami inwestorów. Dodatkowo Prosta Spółka Akcyjna zapewni prostą rejestrację w formie elektronicznej. Jej ewentualna likwidacja będzie natomiast szybka i nieskomplikowana.

Prosta Spóła Akcyjna – korzyści dla startupów

Rzecz zatem w tym, aby Prosta Spółka Akcyjna pokonywała bariery, które do tej pory zniechęcały przedsiębiorców do wejścia na rynek i rozwoju swojego pomysłu. Prosta Spółka Akcyjna zagwarantuje swobodny dostęp do środków zgromadzonych w ramach kapitału zakładowego. Pozwoli tym samym na dużą elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad funkcjonowania spółki. Forma ta umożliwi również dowolne kształtowanie organów podmiotu. W tym chociażby rezygnację z rady nadzorczej albo opcję powołania rady dyrektorów. Natomiast nieskomplikowana procedura likwidacji spółki da założycielom pewność, że ich interesy zostaną zabezpieczone nawet w sytuacji niepowodzenia przedsięwzięcia.

Zyskaj dzięki Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna niewątpliwie przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Uzupełni funkcjonującą już ulgę B+R oraz innovation box, tworząc przyjazne środowisko dla rozwoju startupów. Specjaliści Kancelarii Adwokackiej Mateusz Kara oraz Biura Rachunkowego TAXO to ludzie otwarci na nowe technologie i wszelkie innowacje. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, na temat planowanych zmian, zapraszamy do kontaktu.