Jakie zmiany wniesie prosta spółka akcyjna w prowadzeniu crowdfundingu udziałowego?

 

Pod rządami obecnej regulacji kodeksu spółek handlowych, crowdfunding jest możliwy do przeprowadzenia w spółkach kapitałowych, jednak takie przedsiębiorstwa musiały włożyć sporo trudu w spełnienie wszelkich ustawowych wymogów dot. np. minimalnego kapitału zakładowego by założyć spółkę i dopiero wtedy mogły rozpocząć poszukiwanie inwestorów. Ponadto, założyciele takich spółek muszą uważać na swoją pozycję w spółce, aby przy zbyt dużym napływie wspólników czy akcjonariatu nie utracić roli, którą odgrywają. Prosta spółka akcyjna z kolei pozwoli im rozwijać się dużo bardzie dynamicznie.

 

Dlaczego prosta spółka akcyjna stanie się naturalnym wyborem dla organizujących crowdfundingi?

 

Formalności związane z założeniem działalności w tej formie zostały ograniczone do minimum, a ze względu na symboliczny wymagany kapitał akcyjny (o wartości 1PLN), by rozpocząć poszukiwanie inwestorów za pomocą crowdfundingu założyciele nie muszą dysponować sporym kapitałem. Akcje tych, którzy są pomysłodawcami spółki, która będzie działała pod szyldem PSA, można będzie pokryć za pomocą wniesionych usług, pracy, know-how itd. i odpowiednio je zabezpieczyć poprzez nałożenie na nie przywilejów. Dzięki temu, że 1 akcja prostej spółki akcyjnej może być warta nawet 1 grosz, możliwe jest  znaczne rozdrobnienie akcji – a co za tym idzie, wynagradzanie nawet najdrobniejszych inwestorów akcjami spółki. Obecnie wiele spółek korzystających z dobrodziejstw crowdfundingu przekazuje na niego nie więcej niż 5% swoich akcji, ponieważ wobec akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają akcje poniżej tego pułapu można zastosować tzw. squeeze out. Jest to przymusowy wykup akcji, który zastosować mogą jedynie wspólnicy posiadający więcej niż 95% akcji w spółce. Instytucja ta stanowiła główny sposób ochrony oryginalnego akcjonariatu przed napływem i utrudnianiem pracy przez akcjonariat mniejszościowy. Należy przy tym zauważyć, iż w obecnej sytuacji, ogólnie rzecz biorąc, akcjonariusze pochodzący z crowdfundingu są bardziej zainteresowani rozwojem produktu i idei spółki niż prowadzeniem w niej sporów korporacyjnych, jednak warto mieć na uwadze to, iż wkrótce może to ulec zmianie. Stąd założyciele w szerokim zakresie powinni korzystać z ochrony swoich akcji poprzez odpowiednie ich uprzywilejowanie.

 

Rynek crowdfundingu to przyszłość

 

Przy całej swojej elastyczności, o której tak wiele się mówi, prosta spółka akcyjna, jeżeli zostanie uchwalona w takich formie, jaką znamy obecnie, będzie znacznie ułatwiała pozyskiwanie inwestorów poprzez crowdfunding. Nowoczesny charakter tej regulacji zdecydowanie stanowić będzie postęp na rynku, którego wartość w Polsce ma wzrosnąć pod koniec tego roku do pół miliarda złotych – jest to ponad dwukrotność tego wyniku z 2017 roku! Z tego powodu warto zainteresować się możliwościami, jakie będzie przewidywało wkrótce prawo i przygotować swoje projekty i przedsiębiorstwa do konkurencji na tej przyszłościowej arenie.