Pierwsze proste spółki akcyjne będzie można rejestrować już od 1 marca 2020 roku, dzięki uchwalonej w dniu 19 lipca 2019 r. ustawie o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Komu ta regulacja przysłuży się najbardziej?

Nowa konstrukcja spółki w polskim prawie

Prosta spóła akcyjna pojawi się w Kodeksie spółek handlowych tuż obok innych spółek kapitałowych, czyli spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej. Mimo nazwy nie będzie ona stanowiła wyłącznie uproszczenia konstrukcji spółki akcyjnej. Znajdą się w niej również rozwiązania właściwe dla spółki z o.o. Także te zupełnie nowe, nieistniejące dotychczas w żadnej formie, oferowanej przez Kodeks spółek handlowych.

Kto skorzysta z konstrukcji prostej spółki akcyjnej?

Cechą charakterystyczną prostej spółki akcyjnej ma się stać możliwość dopasowywania jej konstrukcji do indywidualnych potrzeb danego, realizowanego przedsięwzięcia. Prosta spółka akcyjna będzie zatem przeznaczona przede wszystkim dla innowacyjnych firm, w tym dla coraz popularniejszych startup’ów. Skorzystają na niej między innymi ci, którzy nie posiadają znaczącego kapitału (w nowej P.S.A. brak progu wejścia), ale za to mają cenny pomysł lub umiejętności (wkładem mogą być nawet prawa niezbywalne, jak chociażby autorskie prawa majątkowe). Poza tym prosta spółka akcyjna będzie idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy mają innowacyjny pomysł, ale jego realizacja wiąże się z dużym ryzykiem. P.S.A. oferuje łatwą i tanią rejestrację podmiotu i jego równie łatwą likwidację, a także mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo wierzycieli.

 

Prosta spółka akcyjna dla kogo?

  1. STARTUP’Y
  2. INNOWACYJNE POMYSŁY
  3. NOWE TECHNOLOGIE
  4. PRZEDSIĘWZIĘCIA O DUŻYM POZIOMIE RYZYKA
  5. DZIAŁALNOŚĆ, KTÓRA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO WIERZYCIELI