Prosta Spółka Akcyjna będzie podmiotem kapitałowym, który połączy zalety spółki akcyjnej i spółki z o.o. Jej działalność regulować będą zasady zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Nowe przepisy mają wejść w życie w pierwszym kwartale 2020 roku, z dniem 1 marca. Ten nowy rodzaj spółki będzie niezwykle łatwy do założenia — wystarczy rejestracja elektroniczna, która zamyka się w 24 godzinach. Dla tradycjonalistów przewidziano również możliwość załatwienia wszelkich formalności dotychczasową, konwencjonalną metodą.

NIP i REGON wymagane

Prosta Spółka Akcyjna ma być korzystna przede wszystkim dla nowych przedsiębiorców, którzy dopiero wkraczają w zawiłości prowadzenia działalności kapitałowej. To ukłon w stronę innowacyjnych przedsięwzięć. Prosta Spółka Akcyjna  oferuje inwestorom większą swobodę i elastyczność, a wierzycielom skuteczne narzędzia i mechanizmy ochrony.

Pomimo tego, że Prosta Spółka Akcyjna ma prostą i przejrzystą konstrukcję i formalności ograniczone do minimum, należy bezwzględnie dopełnić takich procedur, jak nadanie NIP i REGON. Numery NIP i REGON nadawane są w zasadzie automatycznie. Zgodnie z wprowadzonym systemem „jednego okienka”, jednocześnie z wnioskiem do KRS składany jest wniosek o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenie identyfikacyjne NIP wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgłoszenie spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym

Tekst pochodzi ze strony: https://zakladanie-spolek.pl/spolki-akcyjne.html. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez autoryzacji autora jest zabronione. Jeśli zauważyłeś ten tekst, prawdopodobnie został on użyty bez jego wiedzy.

REGON

REGON jest krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej. Nadany firmie REGON jest wymagany  w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami. Będzie potrzebny przy ubieganiu się numer NIP, czy przy podpisywaniu umów z kontrahentami. Wniosek o wpis do rejestru REGON dołączany jest jednocześnie z wnioskiem do KRS, ale możliwe jest również wystąpienie o nadanie numeru REGON osobiście, działając jako spółka kapitałowa w organizacji, lub elektronicznie poprzez serwis GUS.

Numer Identyfikacji Podatkowej

NIP nadawany jest  automatycznie po zamieszczeniu w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, danych podstawowych danego podmiotu. Ten dziesięciocyfrowy kod przyporządkowany jest do danego podatnika w Polsce i nadawany jest przez Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. NIP przedsiębiorcy wykorzystywany jest mi.n. na fakturach oraz na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

Potwierdzeniem nadania numerów REGON i NIP jest ujawnienie ich w rejestrze KRS.