Spółka celowa to określenie znane zwłaszcza tym, którzy mają kontakt z branżą budowlaną lub fotowoltaiczną. Jest to podmiot przeznaczony do realizacji konkretnego przedsięwzięcia czy osiągnięcia konkretnego celu gospodarczego. Zjawisko to ma długą tradycję. Jest działaniem w pełni legalnym oraz uzasadnionym ekonomicznie. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej spółce celowej. Czym ta spółka tak naprawdę jest? Jak ją wykorzystać w prowadzeniu działalności gospodarczej? Prosta Spółka Akcyjna jako spółka celowa – czy to działa?

Spółka celowa – czym tak naprawdę jest

Najprościej mówiąc, spółka celowa to zwykła spółka prawa handlowego. Najczęściej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowa. Polskie prawo spółek handlowych nie przewiduje specjalnej formy prawnej spółki celowej. Ten rodzaj podmiotów gospodarczych narodził się w praktyce stosowania prawa i nie jest uregulowany w specjalny sposób. Spółka celowa zostaje powołana do istnienia w celu realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego. Najczęściej chodzi o przedsięwzięcia takie jak budowa osiedla mieszkaniowego przez dewelopera czy farmy fotowoltaicznej. Może to być też przeprowadzenie jakiegokolwiek projektu, który z założenia ma stanowić zamkniętą, skończoną całość. Teraz, kiedy Prosta Spółka Akcyjna zagościła na polskim rynku warto zastanowić się nad jej zastosowaniem. Czy Prosta Spółka Akcyjna jako spółka celowa sprawdzi się tak jak sp. z o.o.?

Po co?

Przyczyn, dla których podmioty gospodarcze decydują się na powołanie spółki celowej jest wiele. Bardzo często przyczyną spółki celowej jest chęć oddzielenia ryzyka gospodarczego związanego z konkretnym projektem od aktywów i majątku spółek realizujących projekt. Przyczyną powołania spółki celowej może być również chęć zaproszenia do udziału w spółce nowych osób. Klasycznym przykładem takiej sytuacji może być realizacja projektu deweloperskiego, w którym jeden z podmiotów posiada ziemię, na której można wznieść budynki, a drugi podmiot jest profesjonalnym wykonawcą budowlanym, który podejmuje się realizacji z inwestycji od strony technicznej i budowlanej.

Prosta Spółka Akcyjna – czy może pełnić rolę spółki celowej?

Do chwili obecnej rolę spółki celowej pełniły najczęściej spółki komandytowe lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o. o., jako spółka kapitałowa posiadała wszystkie cechy niezbędne do pełnienia roli spółki celowej. Pozwalała bowiem na oddzielenie majątkowe udziałowców spółki od samej spółki i jej aktywów, ograniczając jednocześnie w sposób istotny ryzyko związane z prowadzeniem przedsięwzięcia budowanego.

Po wprowadzeniu do polskiego prawa Prostej Spółki Akcyjnej ta sytuacja może ulec zmianie. Prosta Spółka Akcyjna, przez swoją konstrukcję oraz łatwość jej utworzenia i elastyczność, pozwala na wykorzystanie wszystkich możliwości, jakie dawała dotychczas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dodając dodatkowo nowe rozwiązania, specyficzne dla Prostej Spółki Akcyjnej. Prosta Spółka Akcyjna pozwala na wniesienie wkładów aportowych, tak jak ma to miejsce w typowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (Więcej o tym >TUTAJ< )Dodatkowo, Prosta Spółka Akcyjna pozwala na wniesienie do spółki jako wkładu pracy wykonanej przez wspólnika, co jest niezmiernie istotne, gdyż pozwala na wynagrodzenie wspólnika akcjami Prostej Spółki Akcyjnej za wkład pracy włożony w działalność spółki. Warto pamiętać o tym, że Prosta Spółka Akcyjna jest jedyną spółką kapitałową, pozwalającą na przyznanie wspólnikowi udziałów w zamian za pracę wykonaną przez wspólnika.