Już wkrótce przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowego w polskim porządku prawnym rozwiązania, a mianowicie z Prostej Spółki Akcyjnej. Często pojawiają się wiec pytania, dla kogo została ona stworzona? Jakie zalety ma prowadzenie działalności gospodarczej pod tą formą prawną? W tym artykule wymienimy pięć zalet, które rozwieją wątpliwości otaczających PSA.

 

Prosta spółka akcyjna = elastyczność 

 

Na samym początku należy podkreślić, że w porównaniu z innymi spółkami kapitałowymi Prosta Spółka Akcyjna ma stosunkowo niewiele elementów, które nie podlegają większej czy mniejszej modyfikacji przez założycieli. Z tego powodu może ona zostać „skrojona na miarę” bardzo szerokiego spektrum działalności gospodarczej i działać bardzo wydajnie. Dotyczy to między innymi kwestii powoływania organów, gromadzenia kapitału akcyjnego, emitowania akcji czy

pokrywania ich wartości. Jedynymi ogranicznikami w modyfikacji szkieletu PSA są nieliczne przepisy bezwzględnie obowiązujące, zasady współżycia społecznego i natura prostej spółki akcyjnej.

 

Brak konieczności dysponowania kapitałem na początek

 

Dzięki swojej specyficznej budowie i organizacji, założyciele Prostej Spółki Akcyjnej nie muszą od początku swojej działalności dysponować majątkiem inwestycyjnym o pewnym wysoko ustanowionym progu. Kapitał akcyjny bowiem może zostać ustanowiony na wysokości 1 złotego. Natomiast wkłady do spółki mogą zostać wniesione nawet do trzech lat po jej wpisie do rejestru sądowego. Daje to czas na poszukiwanie kapitału i inwestorów przy równoczesnym rozwijaniu swojej działalności pod szyldem spółki kapitałowej. Ograniczeniem majątkowym dla spółki jest przede wszystkim test wypłacalności, który nie pozwala rozdysponować taką sumą pieniężną, która zahamowałaby jej płynność finansową. Struktura majątkowa prostej spółki akcyjnej została wzbogacona o kapitał zapasowy, który w swoisty sposób zmusza spółkę do oszczędzania w celu utrzymania możności zaspokojenia wierzycieli.

 

Chroniona pozycja założycieli Prostej Spółki Akcyjnej

 

Prosta spółka akcyjna kierowana jest przede wszystkim do założycieli start-up’ów, często chcą oni zachować pieczę nad swoim projektem, a także czerpać finansowe korzyści z pracy i pomysłów, które włożyli w przedsięwzięcie, pozwala im na to formuła tej instytucji. Przy odpowiednio skonstruowanej umowie spółki będą mogli oni przejąć akcje za „sprzedanie jej” swojego pomysłu, a ponadto na tyle uprzywilejować swoją pozycję aby ich procentowy udział i rola w spółce pozostawały niezmienne niezależnie od emitowania nowych akcji. Regulacja ustawowa chroni też stałość składu akcjonariuszy, zapewnia im prawo pierwokupu. W przypadku kiedy jeden z akcjonariuszy zdecyduje się na sprzedaż swojego udziału osobie trzeciej, pozostałym przysługuje uprawnienie do wykupienia tych akcji na warunkach przedstawionych oblatowi w pierwszej kolejności.

 

Możliwość rozpoczęcia działalności w 24h

 

Ze względu na zauważoną przez pracodawce dynamikę rozwoju m. in. rynku nowych technologii PSA można założyć z wykorzystaniem wzorca umowy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który pozwala na natychmiastowe wprowadzenie danych do systemu i możliwe szybkie wprowadzenie do życia spółki. Według informacji wynikających z projektu zmian w ustawie kodeks spółek handlowych ma to trwać nawet poniżej 24 godzin. Jest to rozwiązanie nie tylko oszczędzające wiele czasu i pracy, ale daje ono przede wszystkim możliwość podjęcia działań jako spółka szybciej niż dotychczas.

 

Oczywiście to tylko pięć z wszystkich zalet prowadzenia działalności gospodarczej pod szyldem prostej spółki akcyjnej. Przy odpowiedniej pracy nad umową spółki można ich uzyskać dużo więcej, nie mniej jednak w swojej „podstawowej wersji” PSA wydaje się być bardzo atrakcyjną formą.