Wraz z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, która według planu ma wejść w życie 1 czerwca 2019 roku, do polskiego porządku prawnego ma dołączyć nowa spółka kapitałowa,  mianowicie Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.). Jej konstrukcja ma być szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców z branży innowacyjnych technologii, którzy rozwijają biznesy w modelu startup. Zarazem jednak struktura P.S.A. ma być na tyle elastyczna aby można ją było dostosować do szerokiego wachlarzu przedsięwzięć rynkowych.

 

Dynamiczny start, prosty finał = Prosta Spółka Akcyjna 

 

Pierwszą kwestią wymagającą podkreślenia jest to, że zawiązanie przedstawianej spółki ma być dla założycieli możliwe proste i szybkie. Oznacza to, że procedury mają być ograniczone do minimum. Natomiast większość spraw związana z powstaniem spółki będzie możliwa do załatwienia za pośrednictwem Internetu. Równie bezproblemowe powinno być również rozwiązanie i likwidacja, w razie niepowodzenia.

 

Wielość wariantów finansowych w prostej spółce akcyjnej

 

Istotnym elementem odróżniających P.S.A. od innych spółek handlowych jest jej elastyczność w strukturze finansowej. Mianowicie jej kapitał zakładowy musi wynieść jedynie 1 PLN. Istnieje przy tym możliwość utworzenia tzw. kapitału podstawowego, który nie dzieliłby się na akcje, a byłby faktycznym zapasem finansowym spółki. Wypłacalność takiego przedsiębiorstwa zgodnie z projektem ma być oceniana za pomocą prostej metodologii. Pozwoli to uniknąć skomplikowanych i kosztownych procedur występujących w innych modelach spółek. Kalkulacja płynności finansowej miałaby odbywać się przy każdej przeprowadzanej wypłacie korporacyjnej, a test polegać ma na ocenie, czy dana wypłata nie wywoła niemożności spełnienia któregokolwiek z zobowiązań wymagalnego w przeciągu 6 kolejnych miesięcy. Ponadto kwota 10% z rocznego zysku spółki ma być odprowadzana do kapitału zapasowego, przeznaczonego do zaspokajania wierzycieli.

 

Akcje za pomysł – możliwe dzięki prostej spółce akcyjnej?

 

Jednym z najciekawszych narzędzi w P.S.A.  jest możliwość przyznawania akcji w zamian za pracę bądź wkład intelektualny. Daje to możliwość wynagradzania osób, które często są siłą napędową startupów lecz nie posiadają wystarczającego majątku aby sfinansować swój projekt. Założyciele i pomysłodawcy mogą też chronić swoje interesy poprzez emisję akcji uprzywilejowanych, które zapewnią im pewien stopień kontroli nad spółką. Przykładowo uprawnienie, które przydziela założycielowi dany procentowy udział w akcjach, niezależnie od podwyższenia kapitału zakładowego i emisji dodatkowych akcji.

 

Dla kogo Prosta Spółka Akcyjna?

 

Prawodawca dostrzegł lukę pomiędzy Spółką z o.o. a Spółką Akcyjną, która potrzebuje wypełnienia. Żadna z dotychczas istniejących spółek czy to osobowych czy kapitałowych nie była wystarczająco atrakcyjna dla przedsiębiorców. Przede wszystkim tych, którzy działają z niewielkimi zasobami kapitałowymi i jednocześnie mają innowacyjne, wartościowe pomysły na rozwój biznesu. Dotyczy to w większości branż których dynamika znacząco wyprzedza większość gałęzi gospodarki. Z drugiej strony taka forma działalności może ułatwić prace również inwestorom zainteresowanym tymi obszarami rynku. W związku z tym, warto jest bacznie obserwować rozwój instytucji prawa handlowego jaką wkrótce będzie Prosta Spółka Akcyjna.