Dla niektórych hasło blockchain może być jeszcze bardziej odległe od prostej spółki akcyjnej, jednak w niedalekiej przyszłości, niewykluczone, że będą to hasła bardzo istotne dla rozwoju przedsiębiorstw, a także że zostaną ze sobą na stałe powiązane. Do lamusa mogą odejść już w tym momencie przestarzałe dokumentowe formy akcji i wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto więc za wczasu dowiedzieć się co to jest za technologia, do czego się ją wykorzystuje, a także do czego będzie wykorzystywana, szczególnie w powiązaniu z PSA.

 

Czym jest blockchain?

 

W sporym uproszczeniu i skrócie jaki przyjmiemy na rzecz tej publikacji blockchain to pewna technologia, system w którym dane magazynowane są w blokach, tworzących cyfrowy łańcuch. Tymi danymi są informacje dotyczące transakcji, w sytuacji kiedy dany blok zostanie przepełniony tworzy się kolejny, który zapełniany jest kolejnymi informacjami. W taki sposób tworzy się baza danych. Nie działa ona w oparciu o żaden serwer, a na podstawie technologii peer to peer, to znaczy że wszystkie komputery podłączone do tej sieci udostępniają sobie dane nawzajem.

 

Czy blockchain jest bezpieczny?

 

W blockchainie może więc zostać zapisana każda informacja dotycząca transakcji i każda z nich zostaje przesyłana przez każdą jednostkę do niego podłączoną. Transakcja w tej technologii jest publiczna jednak równocześnie niedostępna dla nieporządanych osób, które prawa wglądu do jej treści nie mają. Każdy z użytkowników blockchaina „widzi” więc jedynie wycinek tych danych, które go dotyczą. Obecnie technologia ta wykorzystywana jest w szeroko pojętym handlu, na rynku walut, energii czy przy popularnym bitcoinie. Zaznacza się też, że obecnie moce obliczeniowe komputerów są na tyle duże, że nie ma możliwości podrobienia danych generowanych przez blockchain, nie są więc one podatne na manipulacje. Technologia ta stosowana jest juz w największych giełdach w Australii czy Kanadzie , a i również Polskie giełdy decydują się na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań.

 

Blockchain w obrocie akcjami PSA?

 

Dopóki akcje zachowują formę dokumentu absolutnie niemożliwe, jest zbycie ich za pomocą technologii jaką jest blockchain. Dopiero ich zdematerializowanie otwiera drogę do obrotu nimi za pomocą nowoczesnych technologii. Taki obligatoryjny obowiązek przewidują przepisy wprowadzające prostą spółkę akcyjną. Nic nie stoi na przeszkodzie aby ewidencja akcji była prowadzona przez podmiot profesjonalny w technologii blockchain. Oczywiście dopiero wejście tych przepisów w życie pozwoli ocenić, jakie problemy może nieść za sobą takie rozwiązanie i wykształci szerokie orzecznictwo zakresie obrotu akcjami zdematerializowanymi i ich ewidencji, jednak z obecnej perspektywy takie rozwiązanie należy oceniać jako pozytywne. Najprawdopodobniej w perspektywie przyszłościowej należy wypatrywać dematerializacji akcji w również w innych typach spółek.

 

Co zmienia blockchain w spółkach kapitałowych?

 

Funkcjonowanie akcji w systemie blockchain doprowadziłoby do znacznej zmiany w dynamice akcjonariatu spółki w porównaniu do tej, którą znamy np. z niepublicznych spółek akcyjnych. Oznacza to, że przenoszenie własności na takim udziale byłoby dużo łatwiejsze i zapewne częściej wykorzystywane. Wymagałoby przeniesienia większego ciężaru na organ pełniący role zarządcze w spółce – a wiec na np. wprowadzoną radę dyrektorów, która ze względu na szeroki zakres kompetencji i dynamikę pracy może przyjąć większe obciążenie kosztem zgromadzenia akcjonariuszy. Ponadto zdecydowanie ułatwiona zostałoby poszukiwanie inwestorów, którzy ze względu na mniejsze skomplikowanie procedury mogliby przystąpić do spółki właściwie z każdego miejsca na świecie i to w ekspresowym czasie.