A C K O P R T U W Z
Za Zg
Uncategorized

Zarząd prostej spółki akcyjnej

organ  kluczowy, prowadzący bieżące sprawy Prostej Spółki Akcyjnej oraz reprezentujący ją „na zewnątrz”. Powoływany jest przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką, a jego członkowie mają szerokie uprawnienia, aby móc w należyty sposób wykonywać swoje obowiązki. Ich kompetencje określa umowa spółki, część czynności zarząd może podjąć dopiero po uzyskaniu zgody rady nadzorczej bądź zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać różne rozwiązania dotyczące kadencji członków zarządu – może być ona wspólna dla wszyskich członków bądź mogą one zaczynać i kończyć się autonomicznie, może ona trwać rok, dwa ale powołanie może nastąpić na czas nieokreślony.

O autorze

Wpis redakcyjny.