A C K O P R T U W Z
Akcje Akcjo
Akcje M Akcje U Akcje Z
Uncategorized

Akcje założycielskie

akcje, które mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu Spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeżeli założyciele posiadają 50% udziałów  w spółce, a zapadła decyzja o emisji 1000 nowych udziałów, to albo 500 z nich przypadnie założycielom, albo dojdzie do emisji kolejnego tysiąca akcji założycielskich. Uprzywilejowania te powinny zwykle tracić swoją ważność, jeżeli założyciel zbywa akcje – choć można umówić się odmiennie.

O autorze

Wpis redakcyjny.