Prosta Spółka Akcyjna to forma prawna, która przynosi wiele zmian i nowych możliwości dla przedsiębiorców poszukujących elastyczności i optymalizacji w prowadzeniu swojej działalności. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu typowi spółki, odkryjemy zasady jej powstawania oraz to, czy rzeczywiście możliwe jest założenie jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej.

Utworzenie Prostej Spółki Akcyjnej

Art. 3001 Kodeksu spółek handlowych zezwala na utworzenie Prostej Spółki Akcyjnej z inicjatywy jednej lub więcej osób w celu prawnie dopuszczalnym. W związku z tym możliwe jest utworzenie jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej. Warto jednak pamiętać, że spółka taka nie może zostać utworzona jedynie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co ogranicza pewne możliwości organizacyjne.

Działanie jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej

W przypadku jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej, jedyny akcjonariusz koncentruje w swoich rękach całość uprawnień wynikających ze wszystkich akcji spółki. Umożliwia to samodzielne wykonywanie kompetencji przysługujących walnemu zgromadzeniu. Niemniej jednak, istnienie walnego zgromadzenia nie może zostać wykluczone w przypadku spółki jednoosobowej. Każda Prosta Spółka Akcyjna, łącznie z jednoosobową, od chwili wpisu do rejestru, posiada osobowość prawną i działa poprzez swoje organy. Jednak z racji tego, że uprawnienia przypisane przez ustawę i umowę spółki walnemu zgromadzeniu wykonuje jedyny akcjonariusz, wiele przepisów dotyczących walnego zgromadzenia jest zazwyczaj bezprzedmiotowych. W związku z tym niektóre z nich nie są możliwe do zastosowania bądź należy stosować je w zmienionej formie.

Uchwały

W przypadku gdy akcjonariusz jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej wyrazi wolę podjęcia określonej uchwały, będzie każdorazowo uprawniony do odbycia walnego zgromadzenia bez konieczności formalnego jego zwołania. Uchwały mogą być podjęte na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z praktyką obowiązującą w innych spółkach kapitałowych, jedyny akcjonariusz może bez wątpienia wykonywać swoje uprawnienia również poprzez pełnomocnika. Takie pełnomocnictwo musi być udokumentowane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Forma oświadczenia woli

Jeśli wszystkie akcje Prostej Spółki Akcyjnej należą do jednego akcjonariusza, oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce musi być złożone na piśmie pod rygorem nieważności. Zasada staje się jeszcze bardziej restrykcyjna, gdy jedyny akcjonariusz jest również członkiem zarządu lub dyrektorem. W takiej sytuacji każda czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Ponadto, każdorazowe dokonanie takiej czynności notarialnej wymaga powiadomienia sądu rejestrowego przez notariusza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przepisy bez zastosowania

Wśród licznych przepisów, które nie znajdują zastosowania w przypadku jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej, wymienić można m.in. procedury dotyczące uchwał o przyznaniu absolutorium, zwolnieniu z zobowiązań wobec spółki oraz rozstrzygania sporów między akcjonariuszem a spółką. Jedynemu akcjonariuszowi nie przysługuje również prawo do głosowania osobiście, przez pełnomocnika, ani też jako reprezentant innej osoby, w kwestiach związanych z jego własną odpowiedzialnością wobec spółki. Tym samym, wykluczone jest podejmowanie przez jedynego akcjonariusza uchwał dotyczących tego aspektu działalności spółki.

Podsumowanie

Zakładając jednoosobową Prostą Spółkę Akcyjną, przedsiębiorca wchodzi w obszar pełen możliwości, ale także specyficznych wymogów. Mimo pewnych ograniczeń ta forma prowadzenia działalności daje niezwykłą elastyczność i kontrolę. Należy jednak być świadomym wszelkich zasad oraz procedur dotyczących skupienia wszystkich akcji Prostej Spółki Akcyjnej w rękach jedynego akcjonariusza.

Zespół specjalistów prosta-spolka.pl

Zespół prosta-spolka.pl to doświadczeni prawnicy oraz doradcy podatkowi, gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie dla Twojej działalności. Oferujemy porady prawne, interpretacje przepisów, reprezentację przed organami państwowymi oraz doradztwo podatkowe. Skupiamy się na dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań dedykowanych Prostej Spółce Akcyjnej prawnych i podatkowych, zgodnych z aktualnymi przepisami.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!