A C K O P R T U W Z
Uncategorized

Test wypłacalności

forma zagwarantowania płynności finansowej Spółki, która polega na zakazie wypłaty na rzecz wspólników kwoty (w formie dywidendy), która nie pozwoliłaby na uiszczenie świadczeń, które Spółka powinna uiścić w terminie 6 miesięcy – konstrukcja przyjęta w celu zabezpieczenia wierzycieli prostej spółki akcyjnej jest jednym z elementów mechanizmu zastępującego progi kapitału zakładowego, które widoczne są innych typach spółek kapitałowych.

O autorze

Wpis redakcyjny.