A C K O P R T U W Z
Rada D Rada N
Uncategorized

Rada Nadzorcza

organ fakultatywny powoływany do życia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, który prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności nad pracami Zarządu. Powoływany przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką. Często dostaje uprawnienie do powoływania członków zarządu spółki. Opiniuje sprawozdanie z prac zarządu i przedstawia wyniki na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

O autorze

Wpis redakcyjny.