A C K O P R T U W Z
Rada D Rada N
Uncategorized

Rada Dyrektorów

organ który przy wyborze systemu monistycznego zarządzania Spółką posiada uprawnienia zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. W celu rozdzielenia uprawnień i przeciwdziałaniu konfliktom interesu członków tych organów – dyrektorów dzieli się na zarządczych i nadzorczych. Model często wykorzystywany w krajach europy zachodniej oraz anglosaskich. Dyrektorzy to często wyspecjalizowani menadżerowie, którzy zajmują się poszczególnymi elementami działalności spółki (np. dyrektor do spraw finansowych będzie sprawował zarząd w zakresie polityki finansowej przedsiębiorstwa).

Więcej informacji o Radzie Dyrektorów znajdziesz tutaj.

O autorze

Wpis redakcyjny.