Uncategorized

Zarząd prostej spółki akcyjnej

organ  kluczowy, prowadzący bieżące sprawy Prostej Spółki Akcyjnej oraz reprezentujący ją „na zewnątrz”. Powoływany jest przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką, a jego członkowie mają szerokie uprawnienia, aby móc w należyty sposób wykonywać swoje obowiązki….

Czytaj
Uncategorized

Zgromadzenie Akcjonariuszy

najwyższy organ Prostej Spółki Akcyjnej. Uczestniczą w nim wszyscy Akcjonariusze Spółki. Podejmuje najważniejsze decyzje, ustala treść umowy spółki, często do dokonania niektórych czynności wymagana jest zgoda tego organu. Jego posiedzenia mogą mieć charakter zgromadzenia zwyczajnego,…

Czytaj