Uncategorized

Umowa prostej spółki akcyjnej

najważniejszy akt prostej spółki akcyjnej, którego pierwotne brzmienie ustalają założyciele, a który wyznacza Spółce reguły zgodnie, z którymi postępować powinni jej uczestnicy. Mówi o kompetencjach poszczególnych organów, firmie spółki, oraz innych kwestiach organizacyjnych. Jej zapisy…

Czytaj