Uncategorized

Test wypłacalności

forma zagwarantowania płynności finansowej Spółki, która polega na zakazie wypłaty na rzecz wspólników kwoty (w formie dywidendy), która nie pozwoliłaby na uiszczenie świadczeń, które Spółka powinna uiścić w terminie 6 miesięcy – konstrukcja przyjęta w…

Czytaj