28 lutego 2019

Rada Dyrektorów

organ który przy wyborze systemu monistycznego zarządzania Spółką posiada uprawnienia zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. W celu rozdzielenia uprawnień i przeciwdziałaniu konfliktom interesu członków tych […]
28 lutego 2019

Rada Nadzorcza

organ fakultatywny powoływany do życia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, który prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności nad pracami Zarządu. Powoływany przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania […]
Rada Dyrektorów
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę politykę prywatności.
Dowiedz się