Uncategorized

Rada Dyrektorów

organ który przy wyborze systemu monistycznego zarządzania Spółką posiada uprawnienia zarówno Zarządu, jak i Rady Nadzorczej. W celu rozdzielenia uprawnień i przeciwdziałaniu konfliktom interesu członków tych organów – dyrektorów dzieli się na zarządczych i nadzorczych….

Czytaj
Uncategorized

Rada Nadzorcza

organ fakultatywny powoływany do życia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy, który prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki, w szczególności nad pracami Zarządu. Powoływany przy wyborze dualistycznego systemu zarządzania Spółką. Często dostaje uprawnienie do powoływania członków zarządu spółki….

Czytaj