Uncategorized

Katalog otwarty uprzywilejowań akcji

fakt, że katalog ten został otwarty oznacza, że akcjonariusze przy każdorazowej emisji akcji mogą dowolnie nadawać poszczególnym udziałom konkretne uprawnienia – nie mogą być one jednak niezgodne z istotą prostej spółki akcyjnej lub z zasadami…

Czytaj