Uncategorized

Crowdfunding

formą finansowania projektów przez donatorów, którzy składają jednorazowe datki zwykle o stosunkowo niewielkich wartościach. W kontekście PSA, może być formą pozyskiwania środków na jej działalność i akcjonariuszy. Z tej formy pozyskiwania środków korzysta wiele start-up’ów,…

Czytaj