4 lutego 2019

Akcje milczące

to takie akcje, które uprawniają do udziału w zysku i pobierania dywidend, ale nie zezwalają na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Status taki można nadać akcjom […]
4 lutego 2019

Akcje uprzywilejowane

to takie, których posiadacz jest uprawniony do szczególnych świadczeń od spółki na swoją rzecz. Ma uprawnienia, które nie przypadają innym akcjonariuszom – katalog form uprzywilejowania akcji […]
4 lutego 2019

Akcje założycielskie

akcje, które mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu Spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, […]
4 lutego 2019

Akcje zdematerializowane

Osoba fizyczna bądź osoba prawna będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik), akcjonariusze mogą się różnić między sobą  […]
4 lutego 2019

Akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej

Osoba będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik)
Akcje milczące
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę politykę prywatności.
Dowiedz się