Uncategorized

Akcje milczące

to takie akcje, które uprawniają do udziału w zysku i pobierania dywidend, ale nie zezwalają na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Status taki można nadać akcjom przy ich emisji.

Czytaj
Uncategorized

Akcje uprzywilejowane

to takie, których posiadacz jest uprawniony do szczególnych świadczeń od spółki na swoją rzecz. Ma uprawnienia, które nie przypadają innym akcjonariuszom – katalog form uprzywilejowania akcji jest otwarty – uprzywilejowanie może polegać na przykład na…

Czytaj
Uncategorized

Akcje założycielskie

akcje, które mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu Spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeżeli założyciele posiadają 50% udziałów  w spółce, a…

Czytaj
Uncategorized

Akcje zdematerializowane

Osoba fizyczna bądź osoba prawna będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik), akcjonariusze mogą się różnić między sobą  (poza ilością posiadanych akcji) ze względu na rodzaj posiadanych…

Czytaj