A C K O P R T U W Z
Od Og
Uncategorized

Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej

sytuacja, w której utrudnione jest pociągnięcie Akcjonariusza Spółki do odpowiedzialności osobistej za jej zobowiązania tylko ze względu na fakt, że jest jej wspólnikiem. Oznacza to tyle, że wspólnik prostej spółki akcyjnej ryzykuje jedynie taką częścią swojego majątku, jaką wniósł do spółki jako wkład. Jeżeli przedsiębiorstwo zaciągnie długi większe niż jest w stanie spłacić, to nie jest on w żaden sposób zagrożony. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, przykładowo – jeżeli wspólnik zasiada w zarządzie spółki, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności osobistej jeżeli zarząd zaciągnie zobowiązania, których spółka spłacić nie może.

O autorze

Wpis redakcyjny.