A C K O P R T U W Z
Kap Kat
Uncategorized

Katalog otwarty uprzywilejowań akcji

fakt, że katalog ten został otwarty oznacza, że akcjonariusze przy każdorazowej emisji akcji mogą dowolnie nadawać poszczególnym udziałom konkretne uprawnienia – nie mogą być one jednak niezgodne z istotą prostej spółki akcyjnej lub z zasadami współżycia społecznego, poza tym  ograniczeniem mogą one mieć zupełnie dowolny charakter.

O autorze

Wpis redakcyjny.