A C K O P R T U W Z
Akcje Akcjo
Uncategorized

Akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej

Osoba będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik)

O autorze

Wpis redakcyjny.