A C K O P R T U W Z
Akcje Akcjo
Akcje M Akcje U Akcje Z
Uncategorized

Akcje zdematerializowane

Osoba fizyczna bądź osoba prawna będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik), akcjonariusze mogą się różnić między sobą  (poza ilością posiadanych akcji) ze względu na rodzaj posiadanych akcji na: założycieli, akcjonariuszy milczących, akcjonariuszy uprzywilejowanych, akcjonariuszy zwykłych.

O autorze

Wpis redakcyjny.