A C K O P R T U W Z
Akcje Akcjo
Akcje M Akcje U Akcje Z
Uncategorized

Akcje milczące

to takie akcje, które uprawniają do udziału w zysku i pobierania dywidend, ale nie zezwalają na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Status taki można nadać akcjom przy ich emisji.

O autorze

Wpis redakcyjny.