Uncategorized

Akcje milczące

to takie akcje, które uprawniają do udziału w zysku i pobierania dywidend, ale nie zezwalają na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Status taki można nadać akcjom przy ich emisji.

Czytaj
Uncategorized

Akcje uprzywilejowane

to takie, których posiadacz jest uprawniony do szczególnych świadczeń od spółki na swoją rzecz. Ma uprawnienia, które nie przypadają innym akcjonariuszom – katalog form uprzywilejowania akcji jest otwarty – uprzywilejowanie może polegać na przykład na…

Czytaj
Uncategorized

Akcje założycielskie

akcje, które mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu Spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, tj. jeżeli założyciele posiadają 50% udziałów  w spółce, a…

Czytaj
Uncategorized

Akcje zdematerializowane

Osoba fizyczna bądź osoba prawna będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik), akcjonariusze mogą się różnić między sobą  (poza ilością posiadanych akcji) ze względu na rodzaj posiadanych…

Czytaj
Uncategorized

Crowdfunding

formą finansowania projektów przez donatorów, którzy składają jednorazowe datki zwykle o stosunkowo niewielkich wartościach. W kontekście PSA, może być formą pozyskiwania środków na jej działalność i akcjonariuszy. Z tej formy pozyskiwania środków korzysta wiele start-up’ów,…

Czytaj
Uncategorized

Kapitał Akcyjny PSA

podstawowy fundusz posiadany przez prostą spółkę akcyjną. Musi wynosić minimum 1 zł. W innych spółkach prawa handlowego stanowi pewnego rodzaju zapewnienie dla kontrahentów spółki, że spółka jest wstanie spełnić świadczenia w określonej wysokości, jednak w…

Czytaj
Uncategorized

Katalog otwarty uprzywilejowań akcji

fakt, że katalog ten został otwarty oznacza, że akcjonariusze przy każdorazowej emisji akcji mogą dowolnie nadawać poszczególnym udziałom konkretne uprawnienia – nie mogą być one jednak niezgodne z istotą prostej spółki akcyjnej lub z zasadami…

Czytaj
Uncategorized

Odpowiedzialność osobista

forma odpowiedzialności, która przypisana jest nie do pewnej sumy, masy majątkowej, a do konkretnej osoby. Odpowiada ona wtedy bez ograniczeń, czyli co do zasady zagrożone są wszelkie dobra majątkowe, jakie są w jej posiadaniu.

Czytaj