4 lutego 2019

Akcje milczące

to takie akcje, które uprawniają do udziału w zysku i pobierania dywidend, ale nie zezwalają na wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. Status taki można nadać akcjom […]
4 lutego 2019

Akcje uprzywilejowane

to takie, których posiadacz jest uprawniony do szczególnych świadczeń od spółki na swoją rzecz. Ma uprawnienia, które nie przypadają innym akcjonariuszom – katalog form uprzywilejowania akcji […]
4 lutego 2019

Akcje założycielskie

akcje, które mogą zostać przydzielone osobom, które uczestniczyły w zakładaniu Spółki – mogą one być uprzywilejowane. Najbardziej charakterystycznym rozwiązaniem jest utrzymanie udziału założycieli na stałym poziomie, […]
4 lutego 2019

Akcje zdematerializowane

Osoba fizyczna bądź osoba prawna będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik), akcjonariusze mogą się różnić między sobą  […]
4 lutego 2019

Akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej

Osoba będąca w posiadaniu akcji Prostej Spółki Akcyjnej, wykonuje swój głos na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. (inaczej Wspólnik)
28 lutego 2019

Crowdfunding

formą finansowania projektów przez donatorów, którzy składają jednorazowe datki zwykle o stosunkowo niewielkich wartościach. W kontekście PSA, może być formą pozyskiwania środków na jej działalność i […]
28 lutego 2019

Kapitał Akcyjny PSA

podstawowy fundusz posiadany przez prostą spółkę akcyjną. Musi wynosić minimum 1 zł. W innych spółkach prawa handlowego stanowi pewnego rodzaju zapewnienie dla kontrahentów spółki, że spółka […]
28 lutego 2019

Katalog otwarty uprzywilejowań akcji

fakt, że katalog ten został otwarty oznacza, że akcjonariusze przy każdorazowej emisji akcji mogą dowolnie nadawać poszczególnym udziałom konkretne uprawnienia – nie mogą być one jednak […]
28 lutego 2019

Odpowiedzialność osobista

forma odpowiedzialności, która przypisana jest nie do pewnej sumy, masy majątkowej, a do konkretnej osoby. Odpowiada ona wtedy bez ograniczeń, czyli co do zasady zagrożone są […]
Akcje milczące
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę politykę prywatności.
Dowiedz się