10 lipca 2019

Prosta Spółka Akcyjna a podatek dochodowy

Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną. W związku z tym jest zobowiązana na podstawie art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do stosowania tej […]
3 lipca 2019

Wyłączenie akcjonariusza z Prostej Spółki Akcyjnej

Wspólnie prowadzone interesy niejednokrotnie powodują spory pomiędzy partnerami biznesowymi. Zdarza się, że konflikt narasta do tego poziomu, w którym jedynym rozwiązaniem jest likwidacja spółki lub wyłączenie […]
26 czerwca 2019

Prosta Spółka Akcyjna a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego Prostej Spółki Akcyjnej spowoduje konieczność dokonania zmian w wielu aktach prawnych. Między innymi pewne modyfikacje będą musiały zostać wprowadzone do ustawy […]
17 czerwca 2019

Rejestr akcjonariuszy – nowe zadania dla notariusza

Pojawienie się w polskim systemie prawnym konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej – w tym przede wszystkim rejestr akcjonariuszy – nałoży wiele, nowych obowiązków na notariuszy. Co obejmie […]
12 czerwca 2019

Prosta Spółka Akcyjna – czym są akcje beznominałowe?

Jedną z zasadniczych nowości, jakie pojawią się w polskim systemie prawnym w odniesieniu do Prostej Spółki Akcyjnej, są akcje beznominałowe. To specyficzna konstrukcja, która diametralnie zmieni […]
5 czerwca 2019

ZUS w Prostej Spółce Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna spowoduje wiele zmian techniczno-organizacyjnych. Jej wdrożenie do polskiego systemu prawnego nie ograniczy się wyłącznie do zmian w Kodeksie spółek handlowych. Między innymi zaistnieje […]
28 maja 2019

PSA nowa spółka zmiast reformy starych – czy to ma sens?

Pomysł wprowadzenia do polskiego systemu prawnego Prostej Spółki Akcyjnej wywołał początkowo nie tylko lawinę pochwał, ale również negatywnych ocen. Projekt został między innymi skrytykowany przez środowisko […]
20 maja 2019

Prosta Spółka Akcyjna a Innovation Box

Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej ma pojawić się w polskim systemie prawnym przede wszystkim z myślą o startup’ach, działających w branży nowych technologii. Zauważono bowiem, że tego […]
15 maja 2019

Struktura majątkowa Prostej Spółki Akcyjnej

Charakterystycznym elementem nowego typu spółki ma być to, że akcje nie posiadają wartości nominalnej i nie mają związku z kapitałem akcyjnym. To z kolei decyduje o specyfice […]
Prosta Spółka Akcyjna a podatek dochodowy
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę politykę prywatności.
Dowiedz się