13 grudnia 2019

Biegły rewident w Prostej Spółce Akcyjnej

Jak wiadomo specyfika tradycyjnej spółki akcyjnej powoduje, że przy podejmowaniu wielu czynności, konieczne jest skorzystanie z usług biegłego rewidenta. Jego badanie wykonuje się między innymi przy […]
3 grudnia 2019

Uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej istnieje możliwość wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Jest to tzw. uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej. Proces ten umożliwia przejęcie […]
2 grudnia 2019

Zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie strat

W Prostej Spółce Akcyjnej zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie strat z wypracowanego zysku stanowi jeden z obowiązków spółki. Tworzenie rezerwy w Prostej Spółce Akcyjnej na pokrycie […]
2 grudnia 2019

Wypłaty z kapitału akcyjnego odpowiadające 5% sumy zobowiązań

W artykule „Wypłaty z kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej” poruszyliśmy podstawowe kwestie związane z mechanizmem wypłat. W sytuacji, gdy wypłata z kapitału akcyjnego odpowiada już 5% […]
1 grudnia 2019

Oznaczanie pism Prostej Spółki Akcyjnej

Należyte oznaczanie pism Prostej Spółki Akcyjnej wynika z realizowania przez spółkę obowiązku informacyjnego. W szczególności spółka zobowiązana jest do prawidłowego oznaczania pism i zamówień handlowych składanych […]
28 listopada 2019

Jak obliczyć maksymalną kwotę wypłaty z kapitału akcyjnego?

W Prostej Spółce Akcyjnej obowiązuje zasada swobodnych wypłat z kapitału akcyjnego. Kapitał akcyjny ma pozostawać do dyspozycji akcjonariuszy. Wspólnicy Prostej Spółki Akcyjnej posiadają uprawnienie do otrzymywania […]
26 listopada 2019

Kapitał akcyjny za minimum 1 zł vs. kapitał zakładowy

Wprowadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej kapitału akcyjnego za minimum 1 zł wywołuje wiele dyskusji. Pojawiły się wątpliwości czy przy tak niskim kapitale akcyjnym Prosta Spółka Akcyjna […]
15 listopada 2019

Wypłaty z kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze posiadają uprawnienie do wypłaty z kapitału akcyjnego. Jest to nowe rozwiązanie, które zapewnia wspólnikom Prostej Spółki Akcyjnej, poza dywidendą, możliwość pobrania […]
7 listopada 2019

ZUS w przypadku akcjonariusza świadczącego pracę na rzecz Prostej Spółki Akcyjnej

Dzień – tj. 1 marca 2020 r. –  w którym wejdą w życie przepisy nowelizujące kodeks spółek handlowych, a także inne ustawy, zbliża się wielkimi krokami. […]
gdpr-image
Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na naszą Politykę politykę prywatności.
Dowiedz się